Výstava mapující 900 let historie johanitů

Masarykovo muzeum v Hodoníně ve spolupráci s Jihomoravským krajem zve na vernisáž výstavy: Řád maltézských rytířů – historie a současnost, která proběhne 19. listopadu 2015 v 17.00 hodin v Hodoníně, v sálu Evropa. Výstava potrvá do 21. února 2016.
Datum konání akce
19. 11. 2015 17:00 (17:00) - 21. 2. 2016 (18:00)

Výstava mapuje dějiny maltézského řádu (johanitů), který se významně podílel na obraně křesťanských míst ve Svaté zemi, bránil pronikání islámu do Evropy a zabezpečoval provoz vlastní sítě nemocnic od Předního východu až po západní Evropu.

Kromě celosvětového působení je známá řádová činnost také v rámci českých zemí, kde bylo založeno před 850 roky velkopřevorství, které je nejstarší na celém světě. Řád tedy má v českých zemích na co navazovat. Podílel se na rozvoji charitativní činnosti a při velkých přírodních katastrofách se snažili představitelé řádu pomáhat těm nejpotřebnějším.

Návštěvníci budou mít možnost na výstavě vidět předměty mapující historii maltézského řádu od středověku až po současnost. Kromě zbraní vztahujících se k bojové historii řádu uvidí návštěvníci další předměty kladoucí důraz na řád jako svrchovaný stát. Jedná se o jediný rytířský řád, který je v současné době uznáván 104 zeměmi jako nezávislý stát se všemi atributy nezávislé země. 

Výstava je pod patronátem knížete Karla Paara.

Místo konání