banner sekce
Sekce

Katecheze

XI. celostátní katechetický kongres 26. - 28. 10. 2018 v Třešti

Srdečně zveme katechety, učitele náboženství, kněze, řeholníky a všechny, kteří se jakkoli angažují na poli katecheze a náboženského vzdělávání na XI. celostátní katechetický kongres.

Kongres se bude konat od 26. do 28. října 2018 v Třešti u Jihlavy. Ústředním tématem kongresu bude Misijní dimenze církve.

Kongres je příležitostí pro rozšíření odborných znalostí, pro načerpání inspirace do další služby a především je to možnost setkání a výměny zkušeností mezi „kolegy“.

Bude možné se zúčastnit také praktických seminářů a k zakoupení nebo k inspiraci budou tematické knihy, pomůcky a další užitečné materiály za zvýhodněné ceny.

Podrobnosti ohledně přednášejících a programu budou zveřejněny na jaře 2018.

Na setkání s Vámi se těší

P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce ČBK, a pracovníci diecézních katechetických center.