banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Zástupci církve v OP 2014-2020

Platforma
Zástupce
Kontakt

Národní stálá konference

PhDr. Marie Váňová, Ph.D.
Česká biskupská konference

E-mail: vanova@cirkev.cz
Tel: +420 733 741 499

Rada pro Evropské strukturální a
investiční fondy na pracovní úrovni

PhDr. Marie Váňová, Ph.D.
Česká biskupská konference

E-mail: vanova@cirkev.cz
Tel: +420 733 741 499

Operační program Zaměstnanost

Platforma

Zástupce

Kontakt

Koordinátorka týmu OP Z

Mgr. Iva Kuchyňková
Charita ČR

E-mail: iva.kuchynkova@charita.cz
Tel: +420 603 280 738

Monitorovací výbor OP Z

PhDr. Marie Váňová, Ph.D.
Česká biskupská konference

E-mail: vanova@cirkev.cz
Tel: +420 733 741 499

Programové partnerství PO 1.1 a 1.4
(Zaměstnanost)

Eva Schönherrová
Česká biskupská konference

E-mail: schonherrova@cirkev.cz
Tel: +420 733 742 098

Programové partnerství PO 1.2
(Rovnost mužů a žen)

PhDr. Marie Oujezdská
Národní centrum pro rodinu

E-mail: oujezdska@rodiny.cz
Tel: +420 733 598 575

Programové partnerství PO 1.3
(Adaptabilita pracovní síly)

Eva Schönherrová
Česká biskupská konference

E-mail: schonherrova@cirkev.cz
Tel: +420 733 742 098

Programové partnerství PO 2
(Sociální služby a sociální začleňování)

Mgr. Iva Kuchyňková
Charita ČR

E-mail: iva.kuchynkova@charita.cz
Tel: +420 603 280 738

Integrovaný regionální operační program

Platforma

Zástupce

Kontakt

Monitorovací výbor IROP

PhDr. Marie Váňová, Ph.D.
Česká biskupská konference

E-mail: vanova@cirkev.cz
Tel: +420 733 741 499

Platforma Monitorovacího výboru
pro plánování výzev

PhDr. Marie Váňová, Ph.D.
Česká biskupská konference

E-mail: vanova@cirkev.cz
Tel: +420 733 741 499

Pracovní tým SC 2.1 Sociální služby

Bc. Petr Šíma
Oblastní charita Jihlava

E-mail: petr.simajr@jihlava.charita.cz
Tel: +420 731 435 213

Pracovní tým SC 2.1 Sociální bydlení

PhDr. Petr Prinz
Charita Olomouc

E-mail: petr.prinz@olomouc.charita.cz
Tel: +420 739 054 463

Pracovní tým SC 2.2 Sociální podnikání

Ing. Antonín Nekvinda
Sdružení Neratov

E-mail: antonin@neratov.cz
Tel: +420 603 558 260

Pracovní tým SC 3.1 Kultura

Mgr. Štěpán Sittek
Arcibiskupství olomoucké

E-mail: sittek@arcibol.cz
Tel: +420 731 600 020

Operační program Věda, vzdělávání a výzkum

Platforma

Zástupce

Kontakt

Monitorovací výbor OP VVV

Mgr. Luboš Hošek
Střední dívčí katolická škola

E-mail: hosek@divciskola.cz
Tel: +420 604 451 423

Plánovací komise pro PO 3 OP VVV
(Předškolní, primární a sekundární vzdělávání)

Mgr. Luboš Hošek
Střední dívčí katolická škola

E-mail: hosek@divciskola.cz
Tel: +420 604 451 423

Program rozvoje venkova

Platforma

Zástupce

Kontakt

Monitorovací výbor

Eva Schönherrová
Česká biskupská konference

E-mail: schonherrova@cirkev.cz
Tel: +420 733 742 098

Praha - Pól růstu ČR

Platforma

Zástupce

Kontakt

Plánovací komise pro PO 3
(Sociální začleňování a boj proti chudobě)

Ing. Bc. Jaroslav Němec
Arcidiecézní charita Praha

E-mail: nemec.jaroslav@charita-praha.cz
Tel: +420 222 512 401

Plánovací komise pro PO 4
(Vzdělání a podpora zaměstnanosti)

Mgr. Luboš Hošek
Střední dívčí katolická škola

E-mail: hosek@divciskola.cz
Tel: +420 604 451 423