banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Zástupci církve v operačních programech

Platforma Zástupce Kontakt
Národní stálá konference PhDr. Marie Váňová, Ph.D.
Česká biskupská konference
E-mail: vanova@cirkev.cz
Tel: +420 733 741 499
Rada pro Evropské strukturální a
investiční fondy na pracovní úrovni
PhDr. Marie Váňová, Ph.D.
Česká biskupská konference
Operační program Zaměstnanost 
Monitorovací výbor OP Z

Eva Schönherrová
Česká biskupská konference

E-mail: schonherrova@cirkev.cz
Tel: +420 733 742 098
Programové partnerství PO 1.1 a 1.4
(Zaměstnanost)
Eva Schönherrová
Česká biskupská konference
Programové partnerství PO 1.2
(Rovnost mužů a žen)
PhDr. Marie Oujezdská
Národní centrum pro rodinu
E-mail: oujezdska@rodiny.cz
Tel: +420 733 598 575
Programové partnerství PO 1.3
(Adaptabilita pracovní síly)
Eva Schönherrová
Česká biskupská konference
E-mail: schonherrova@cirkev.cz
Tel: +420 733 742 098
Programové partnerství PO 2
(Sociální služby a sociální začleňování)
Mgr. Iva Kuchyňková
Charita ČR

E-mail: iva.kuchynkova@charita.cz
Tel: +420 603 280 738

Operační program Zaměstnanost +
Přípravný výbor OP Z + Mgr. Iva Kuchyňková
Charita ČR
E-mail: iva.kuchynkova@charita.cz
Tel: +420 603 280 738
Integrovaný regionální operační program
Monitorovací výbor IROP PhDr. Marie Váňová, Ph.D.
Česká biskupská konference
E-mail: vanova@cirkev.cz
Tel: +420 733 741 499
Pracovní tým SC 2.1 Sociální služby Bc. Petr Šíma
Oblastní charita Jihlava

E-mail: petr.simajr@jihlava.charita.cz
Tel: +420 731 435 213

Pracovní tým SC 2.2 Sociální podnikání Ing. Antonín Nekvinda
Sdružení Neratov

E-mail: antonin@neratov.cz
Tel: +420 603 558 260

Pracovní tým SC 3.1 Kultura Mgr. Štěpán Sittek
Arcibiskupství olomoucké

E-mail: sittek@arcibol.cz
Tel: +420 731 600 020

Integrovaný regionální operační program 2021 - 2027

Přípravný výbor IROP  2021 - 2027 PhDr. Marie Váňová, Ph.D.
Česká biskupská konference

E-mail: vanova@cirkev.cz
Tel: +420 733 741 499

Monitorovací výbor IROP 2021 - 2027 PhDr. Marie Váňová, Ph.D.
Česká biskupská konference

E-mail: vanova@cirkev.cz
Tel: +420 733 741 499

Operační program Věda, vzdělávání a výzkum
Monitorovací výbor OP VVV Mgr. Luboš Hošek
Střední dívčí katolická škola

E-mail: hosek@divciskola.cz
Tel: +420 604 451 423

Operační program Jan Amos Komenský
Tematická pracovní skupina Vzdělávání OP JAK Mgr. Luboš Hošek
Střední dívčí katolická škola

E-mail: hosek@divciskola.cz
Tel: +420 604 451 423

Program rozvoje venkova
Monitorovací výbor PRV Eva Schönherrová
Česká biskupská konference

E-mail: schonherrova@cirkev.cz
Tel: +420 733 742 098

Společná zemědělská politika
Monitorovací výbor SZP Eva Schönherrová
Česká biskupská konference

E-mail: schonherrova@cirkev.cz
Tel: +420 733 742 098

PS Venkov Eva Schönherrová
Česká biskupská konference

E-mail: schonherrova@cirkev.cz
Tel: +420 733 742 098

PS Lesy

Ing. Jan Ferkl
Arcibiskupství pražské

E-mail: jan.ferkl@apha.cz
Tel: +420 724 523 933

Praha - Pól růstu ČR

Plánovací komise pro PO 3
(Sociální začleňování a boj proti chudobě

Ing. Bc. Jaroslav Němec
Arcidiecézní charita Praha

E-mail: nemec.jaroslav@charita-praha.cz
Tel: +420 222 512 401

Plánovací komise pro PO 4
(Vzdělání a podpora zaměstnanosti)

Mgr. Luboš Hošek
Střední dívčí katolická škola

E-mail: hosek@divciskola.cz
Tel: +420 604 451 423

Operační program životní prostředí 2021 - 2027
Monitorovací výbor OP ŽP 2021 - 2027 PhDr. Marie Váňová, Ph.D.
Česká biskupská konference

E-mail: vanova@cirkev.cz
Tel: +420 733 741 499