Pozvánka na mši svatou u hrobu sv. Jana Nepomuckého

Mše svatá u příležitosti nedožitých 95 let biskupa Jaroslava Škarvady a nedožitých 90 let Mons. Jaroslava V. Polce. Hlavní celebrant: kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský Kazatel: P. Stanislav Přibyl, generální sekretář ČBK.
Datum konání akce
14. 9. 2019 7:00 (7:00 - 8:00)

Mše svatá u příležitosti nedožitých 95 let biskupa Jaroslava Škarvady a nedožitých 90 let Mons. Jaroslava V. Polce.

Hlavní celebrant: kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský
Kazatel: P. Stanislav Přibyl, generální sekretář ČBK.

Jaroslav Škarvada se narodil 14. září 1924 v Praze, a jak sám říká, bylo to náhodou, protože jeho rodiče děti neplánovali - "Pán mě tady prostě chtěl mít". Během studia na gymnáziu pak nachází víru a následujících několik let je ve věcech víry a modlitby defacto samoukem. 1945 nastupuje studium v Římě. V letech 1948-1989 žije v nuceném exilu, protože se nemohl vrátit do komunistického Československa. Po vysvěcení na kněze (1949) se věnuje ještě studiím, poté působí jako kaplan v italském San Vito a následně jako pedagog kněžského semináře v Chieti. 1965-1969 je sekretářem kardinála Berana v Římě a od r. 1968 koordinátorem duchovní služby pro české emigranty po celém světě. 1983 ho Jan Pavel II. světí na biskupa. Po roce 1989 se vrací z exilu a působí v pražské arcidiecézi jako generální vikář. 28.10.2003 je prezidentem republiky vyznamenán Řádem T.G. Masaryka III. třídy za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva. Biskup Jaroslav Škarvada zemřel 14.6.2010 ve věku nedožitých 86 let. Tělo zesnulého bylo uloženo do kapitulní hrobky na hřbitově v Praze - Břevnově.

Mons. prof. ThDr. Jaroslav Polc se narodil 14. září 1929 v Chicagu. Základní a střední školu absolvoval v Praze; maturoval na Jiráskově gymnáziu v roce 1948. Poté studoval v letech 1948-1950 na St. Procopius College v Lisle, v americkém státě Illinois. Teologická studia absolvoval v Římě v letech 1950-1955 na Papežské lateránské univerzitě, kde získal licenciát teologie. Po vysvěcení na kněze 25.9.1955 v Green Bay ve Wisconsinu (USA) působil několik let v duchovní správě v diecézi Green Bay. Doktorem teologie na Papežské lateránské univerzitě se stal v roce 1962. 29.4.1991 byl Jaroslav Polc jmenován docentem pro obor církevní historie Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (KTF UK) v Praze a 14.10.1992 profesorem pro obor katolických církevních dějin a patrologie. V čele KTF UK stál jako děkan v letech 1997-2002. Zemřel 15.1. 2004 v pražské Nemocnici pod Petřínem.

Místo konání