Prožijte Silvestr a Nový rok jinak - v Římě!

Prožijte Silvestr a Nový rok jinak! Zveme vás na mimořádný novinkový zájezd v menší skupině do Říma, kde prožijeme konec tohoto a začátek nadcházejícího roku! Kvalitní ubytování s polopenzí (včetně silvestrovské večeře) v centru města (a zároveň na klidném místě) blízko Vatikánu, bohatý poznávací a duchovní program, ztišení, ale i možnost společných posezení nebo návštěva kouzelného městečka Castel Gandolfo s překrásnými výhledy na jezero Lago di Albano... Termín: 30. 12. 2021 - 4. 1. 2022 Cena: 11.990,- Kč Do 10. 12. 2021 od nás navíc obdržíte slevu 200,- Kč/osoba. V ceně je zahrnuto: transfer z letiště a na letiště v Římě, 5x hotelové ubytování se snídaní, 4x večeře, z toho 1x se silvestrovským posezením, průvodce V ceně není zahrnuto: letenka Praha – Řím – Praha (dle aktuální ceny cca od 5.300,- Kč s 10 kg podpalubním zavazadlem, nebo od cca od 5.936,- Kč s 20 kg podpalubním zavazadlem) - PŘI PRIHLÁŠENÍ, PROSÍM, UVÁDĚJTE, O JAKOU LETENKU MÁTE ZÁJEM, městská taxa - platí se na místě, jízdenky na metro (1 lístek 100 min. – 1,50 EUR, celodenní 7,- EUR, fakultativně návštěva Vatikánských muzeí (17,- EUR, s potvrzením biskupského úřadu 8,- EUR), vlak Castel Gandolfo, vstupy Možný příplatek (doporučujeme): komplexní cestovní pojištění včetně storna zájezdu, pojistné krytí do výše 80 % storno poplatku 400,- Kč, pojištění včetně onemocnění na Covid-19 PANDEMIC 640,- Kč Program: 1. den (30. 12:): Odlet do Říma. Po příletu transfer na ubytování. Večerní procházka do Vatikánu, náměstí sv. Petra s výhledy na baziliku sv. Petra. Možnost večeře a společného posezení v některé z římských restaurací v okolí Vatikánu. 2. den (31. 12. - Silvestr): Po snídani navštívíme nejstarší ze známých katakomb - katakomby sv. Šebastiána - tvoří je čtyři poschodí chodeb, které po sloužily jako pohřebiště. Zdejší fresky ze 3. století zobrazují apoštoly Petra a Pavla, jejichž ostatky sem byly přeneseny z hrobů ve Vatikánu a Ostijské cesty. Pokračovat budeme po Via Appia Antica - nejdůležitější dopravní tepně celého římského impéria - po známé historické cestě, po níž směřoval do Říma sv. Pavel. Zastavíme se v kostelíku Domine quo vadis - na křižovatce Via Appia Antica a Via Adreatina, postavený na místě, kde se podle legendy Ježíš zjevil sv. Petrovi. Pokračovat budeme kolem Mamertinského žaláře – nejstaršího římské vězení, místa, kde byli drženi apoštolové sv. Petr a sv. Pavel, Fora Romana – největšího fóra starověkého Říma, někdejší pulzujícího centra města a potažmo i veškerého dění až ke Koloseu – největšímu amfiteátru, který byl kdy v římské říši postaven, místo, kde soupeřili gladiátoři i odsouzení vězňové s divokými zvířaty (všechny tyto památky uvidíme zvenku). Zhlédneme i Konstantinův vítězný oblouk - vystavěný římským senátem po vítězství císaře Konstantina nad Maxentiem v bitvě u Mulvijského mostu. Naším posledním cílem tohoto dne bude bazilika San Pietro in Vincoli (sv. Petra v řetězech) – zde se nalézají okovy, kterými byl spoután sv. Petr v Římě a v Jeruzalémě. Silvestrovská večeře. 3. den (1. 1. - Nový rok): Snídaně. Naším dopoledním cílem bude Vatikán, nejmenší plně suverénní stát na světě. Návštěva baziliky sv. Petra (hrob sv. Petra, sv. Jana Pavla II. a dalších papežů, kardinálů a římských mučedníků). Fakultativně možnost výstupu na kopuli baziliky s úchvatným výhledem na věčné město. V poledne modlitba Anděl Páně na náměstí sv. Petra s papežem Františkem. Pokračovat budeme do baziliky Santa Maria Maggiore, jednoho z nejstarších a nejvýznamnějších mariánských chrámů na světě. Původní bazilika byla postavena ve 4. století. V roce 867 papež Hadrián II. v chrámu za přítomnosti sv. Cyrila a sv. Metoda položil na hlavní oltář slovanské bohoslužebné knihy a tak schválil staroslovenštinu jako liturgický jazyk. Lateránská bazilika - první sídlo papežů, Svaté schody, které dala přinést sv. Helena z Jeruzaléma do Říma. Bazilika sv. Klementa s relikviemi sv. Cyrila. Večeře. Možnost večerní prohlídky centra Říma s nejznámějšími náměstími a fontánami. Ubytování. 4. den (2. 1.) Snídaně. Tento den budeme putovat po stopách apoštola Pavla. Navštívíme kostel San Paolo alla Regola - místo, kde byl pravděpodobně Pavel držen v tzv. domácím vězení, Santa Maria in Via Lata - v Římě existuje ještě další místo jeho druhého římského pobytu (pokud je správné tvrzení některých badatelů, že z prvního vězení byl osvobozen a vydal se na další apoštolské cesty po Španělsku, Řecku a Malé Asii a znovu byl zajat - tentokrát pro obvinění z křesťanství - a vězněn) v Santa Maria in Via Lata. Tre Fontane – místo Pavlova stětí. Santa Maria Scala Coeli – údajná poslední noc sv. Pavla Naše putování zakončíme v bazilice San Paolo fuori le mura (Sv. Pavel za hradbami) – poté, co Pavel byl sťat, bylo jeho tělo učedníky přeneseno a pohřbeno na Via Ostiense, v místě, kde se dnes tyčí bazilika Sv. Pavla za hradbami. Večeře. 5. den (3. 1.) - Snídaně. Možnost fakultativního výletu vlakem do Castel Gandolfo – letní sídlo papeže a nádherné jezero Lago Albano. Procházka, relax, možnost oběda (doporučujeme ochutnat vynikající místní víno) nebo návštěva Vatikánských muzeí. Večeře. 6. den (4. 1.) - Snídaně. Dopoledne volno, možnost nákupu suvenýrů. Transfer na letiště, odlet do Prahy. Součástí programu bude každodenní mše. Změna programu vyhrazena dle aktuální situace. Přihlášky a informace: Diecézní centrum pro seniory, Velké nám. 32, 500 03 Hradec Králové, telefon: 495 063 661, mobil: 737 215 328, e-mail: cepelkova@bihk.cz, web: www.dcshk.cz, www.simeon.cz. Součástí programu je každodenní mše sv. Těšíme se na setkání s vámi!
Datum konání akce
30. 12. 2021 17:00 (17:00) - 4. 1. 2022 (14:00)
Prožijte Silvestr a Nový rok jinak! Zveme vás na mimořádný novinkový zájezd v menší skupině do Říma, kde prožijeme konec tohoto a začátek nadcházejícího roku! Kvalitní ubytování s polopenzí (včetně silvestrovské večeře) v centru města (a zároveň na klidném místě) blízko Vatikánu, bohatý poznávací a duchovní program, ztišení, ale i možnost společných posezení nebo návštěva kouzelného městečka Castel Gandolfo s překrásnými výhledy na jezero Lago di Albano...

Místo konání