Ježíšova modlitba - kontemplativní víkend

Třídenní duchovní cvičení doprovází Kateřina Bauer. Ke ztišení nás vede stará křesťanská modlitba.
Datum konání akce
3. 2. (18:00) - 6. 2. 2022 (14:00)
Program Program duchovního cvičení. se skládá především ze společných meditací s možností individuálních rozhovorů. Během celého kurzu (tedy i mimo časy meditace) se zachovává mlčení. Víkend je vhodný jak pro začátečníky, tak pro ty, kdo se chtějí v meditační praxi dále rozvíjet. Kurz probíhá ve skupině do 15 účastníků. Ježíšova modlitba Ježíšova modlitba je velmi stará. Její kořeny sahají do 3. a 4. století. Svoji ustálenou podobu nalezla ve východním mnišství, v proudu tzv. hesychasmu. Hésychia z řečtiny znamená doslova ticho a pokoj, na rovině vnější i vnitřní. Tato modlitba nás učí ztišit se a stát před Bohem s naší myslí v srdci. Její nejznámější varianta zní takto: „Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou (hříšnou/ hříšným)". Doprovází Kateřina Kočandrle Bauer - pravoslavná teoložka, zabývá se prolínáním spirituality křesťanského Východu a Západu a vztahem teologie a umění, duchovní cvičení zaměřená na Ježíšovu modlitbu vede pravidelně Cena 5 450 Kč (pro lidi s nízkými příjmy možnost slevy) Více informací a přihlašování na https://www.fortna.eu/akce-a-kurzy/vicedenni-kurzy/kontemplativni-vikend---jezisova-modlitba/

Místo konání