Letní škola Božího slova

Letní škola Božího slova Vás prostřednictvím přednášek, workshopů, diskusí ve skupinkách, modliteb i slavení liturgie naučí vnímat, jak Boží slovo promlouvá do našich životů. Přesvědčíme se o tom, že Boží slovo je živé a setkání s ním nás aktivizuje pro život "tady a teď", život v našich rodinách a společenstvích. Letní škola Božího slova Vám nabídne inspiraci, jak čerpat ze síly Božího slova a nechat se jím doprovázet v každodenním životě. V letošním roce bude zaměřena také na prohloubení synodality církve a na naše vlastní vědomí toho, že jsme milovaným svatým Božím lidem, který Pán stále vede. Tématy nás provedou P. Josef Mikulášek a P. Jan Liška.
Datum konání akce
20. 7. (9:30) - 23. 7. 2022 (13:30)

Téma: Buď, kým jsi: Boží lid. Pojďme objevit sebe jako součást Božího lidu (církve, farnosti), který nese zodpovědnost za vlastní růst a proměnu světa.

Místo konání