Aktuality

další aktuality

Biskupové nesouhlasí s divadelní hrou Naše násilí a vaše násilí

18.04.2018

Domácí

Biskupové českých a moravských římskokatolických diecézí i apoštolský exarcha zastupující řeckokatolickou církev v ČR se na uplynulém 113. plenárním zasedání ČBK v Nitře také zabývali postojem katolické církve v ČR k plánovanému uvedení divadelní hry Olivera Frljiće Naše násilí a vaše násilí v rámci festivalu Divadelní svět podpořeného statuárním městem Brnem.

Návrat kardinála Berana do vlasti: Rakev s ostatky včera zamířila do Nepomucena

včera

Domácí

Po téměř padesáti letech se vrací do vlasti ostatky kardinála Josefa Berana, které byly po jeho smrti v roce 1969 pohřbeny v kryptě svatopetrské baziliky. Včera se uskutečnil obřad vyzvednutí ostatků, který vedl kardinál Angelo Comastri, arcikněz baziliky sv. Petra. Rakev s ostatky pak byla převezena do Papežské koleje Nepomucenum, kde se také slavila zádušní mše, kterou celebroval slovenský kardinál Jozef Tomko.

Exkluzivní výzkum mezi mladými lidmi: Jak dnes žijí věřící v ČR?

včera

Domácí

Co sledují mladí věřící lidé z ČR na internetu? Jak tráví svůj volný čas? Jak praktikují svou víru? Jaké projekty a témata z oblasti církevního učení jsou pro ně zajímavé? Jaké vyznávají hodnoty? Jak se jejich názory vyvíjejí v čase? Odpovědi na tyto a další otázky hledal výzkumný tým pod vedením Jana Balíka a Jana Čapka, který se ptal 1900 účastníků Celostátního setkání mládeže 2017 v Olomouci. K jakým závěrům dospěli? Představujeme výsledky prezentované na středeční tiskové konferenci.

Kardinál Duka požehnal sochu sv. Vojtěcha

včera

Domácí

Ve čtvrtek 19. dubna, ve stejný okamžik, kdy byly v bazilice sv. Petra ve Vatikánu vyzdviženy ostatky kardinála Berana, byla v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě slavnostně odhalena a požehnána kardinálem Dominikem Dukou OP socha sv. Vojtěcha, Radly a sv. Radima. Dílo sochařky Karly Vobišové Žákové našlo své místo v katedrále až po 71 letech. Přinášíme také svědectví vnuka sochařky, která svým sochám vdechovala život.

Týden modliteb za duchovní povolání: Být Boží na plný úvazek

19.04.2018

Domácí

V Týdnu modliteb za duchovní povolání přinášíme některé z odpovědí řeholníků a řeholnic, které zazněly při únorovém setkání s mládeží „Jsme odvážní (?)“. Mezi osobními otázkami z publika nechyběly dotazy ohledně povolání a rozhodnutí se pro vstup do řádu, života v celibátu, poslušnosti a další. Přinášíme shrnutí nejzajímavějších odpovědí, v příloze pak najdete celý přepis odpovědí včetně příspěvku „ Jak se pozná povolání? A dá se vůbec poznat?“ o. Františka Hylmara SJ.

Arcibiskup Auza: Ženy musí hrát větší roli při prevenci konfliktů

19.04.2018

Zahraniční

Stálý pozorovatel Svatého stolce při OSN arcibiskup Bernardito Auza říká, že je důležité, aby byly ženy začleněny do všech úrovní mírových procesů (peacemaking). Jenom tak lze podle něj zabránit šíření sexuálního násilí ve válečných konfliktech.

Papež František: Učte děti dobře znamení kříže

18.04.2018

Zahraniční

Při pravidelné středeční audienci pokračoval papež František v cyklu katechezí o křtu s názvem: Symbol křesťanské víry. Mezi tyto symboly na samém začátku křesťanského života patří svěcená voda, volba křesťanského jména a znamení kříže. Víra je dar, za který můžeme prosit, a jediným vlastníkem našeho života je Bůh, tudíž v závěru papež připomněl, že je naší povinností dělat vše pro ochranu života.

List papeže Františka u příležitosti 55. světového dne modliteb za povolání; 22. dubna 2018

18.04.2018

Zahraniční

Pán i dnes volá lidi k následování. Nemáme čekat, až budeme dokonalí, abychom odpověděli svým velkodušným: tady jsem, ani se lekat svých chyb a hříchů, ale s otevřeným srdcem přijmout Pánův hlas, píše v Listu ke světovému dni modliteb papež František. Tento text, který předkládáme v české verzi, je rozdělen do tří částí, ve kterých je pozornost soustředěna na naslouchání, rozlišování a život.

Gaudete et exsultate – 5. kapitola Boj, bdění a rozlišování

18.04.2018

Zahraniční

Pátá a poslední kapitola exhortace Gaudete et exsultate se jmenuje „Boj, bdění a rozlišování“ a novinářům ji představoval generální vikář římské arcidiecéze, arcibiskup Mons. Angelo De Donatis. Papež František v ní nepopírá, že cesta ke svatosti není snadná, život křesťana je neustálým bojem a je třeba čelit různým překážkám a samotnému ďáblu. V závěru pak vyzývá všechny křesťany ke každodennímu rozhovoru s Bohem a zpytování svědomí.

další aktuality

Zprávy z diecézí