Školství

Do 21.1.2010 Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním

25. 04. 2009
Do 21. ledna 2010 mohou krajské úřady a církevní školy podat žádost v rámci uvedeného rozvojového programu. Více informací:http://www.msmt.cz/vzdelavani/program-financovani-asistentu-pedagoga-pro-deti-zaky-a?ref=m&source=email&lred=1