Školství

Mediální škola – poslední zápisy

05. 01. 2012
Během měsíce ledna je poslední možnost přihlásit se do salesiánského projektu Mediální škola. Jedná se o dvouletý kurz pro mladé lidi (16-26 let), kteří se chtějí blíže seznámit s teorií a praxí různých forem mediální komunikace.
Skládá se ze šesti víkendových setkání (první proběhlo v říjnu, druhé nás čeká na konci ledna), na kterých jsou pro účastníky připraveny přednášky profesionálních hostů, workshopy, hry a dílny přímé práce se sdělovacími prostředky. Cílem projektu je vychovávat mezi mládeží příjemce, schopné kriticky hodnotit obsah a formu mediálních sdělení, animátory, odhodlané předávat toto vnímání druhým, a tvůrce, aktivně se angažující ve světě médií. Témata jednotlivých víkendů zahrnují základní oblasti mediální komunikace: internet, audio, moderování, fotografie, grafika, video, žurnalistika, PR, etika, reklama. Na závěr dvouleté přípravy se uskuteční mediální festival. Termíny jednotlivých víkendů, přihlášky a další informace najdete na adrese www.medialniskola.cz. Elektronický zápis do MeŠ probíhá pomocí systému www.salesianivali.cz za středisko Brno-Žabovřesky. Cena zápisu je 1200 Kč. Je v ní zahrnuta záloha na všech šest kurzů. Cena jednotlivých víkendů bude (pro přihlášené členy MeŠ) vždy 200 Kč. S dalšími otázkami ohledně Mediální školy se můžete obrátit na Anežku Hesovou, tel. +420 775211987 nebo na medialniskola@gmail.com. Koordinátorkou projektu a vedoucí organizačního týmu je Marie Kučerová FMA.