banner sekce
Sekce

Školství

Mediální škola – poslední zápisy

Během měsíce ledna je poslední možnost přihlásit se do salesiánského projektu Mediální škola. Jedná se o dvouletý kurz pro mladé lidi (16-26 let), kteří se chtějí blíže seznámit s teorií a praxí různých forem mediální komunikace.
Publikováno: 5. 1. 2012 1:00
Skládá se ze šesti víkendových setkání (první proběhlo v říjnu, druhé nás čeká na konci ledna), na kterých jsou pro účastníky připraveny přednášky profesionálních hostů, workshopy, hry a dílny přímé práce se sdělovacími prostředky. Cílem projektu je vychovávat mezi mládeží příjemce, schopné kriticky hodnotit obsah a formu mediálních sdělení, animátory, odhodlané předávat toto vnímání druhým, a tvůrce, aktivně se angažující ve světě médií. Témata jednotlivých víkendů zahrnují základní oblasti mediální komunikace: internet, audio, moderování, fotografie, grafika, video, žurnalistika, PR, etika, reklama. Na závěr dvouleté přípravy se uskuteční mediální festival. Termíny jednotlivých víkendů, přihlášky a další informace najdete na adrese www.medialniskola.cz. Elektronický zápis do MeŠ probíhá pomocí systému www.salesianivali.cz za středisko Brno-Žabovřesky. Cena zápisu je 1200 Kč. Je v ní zahrnuta záloha na všech šest kurzů. Cena jednotlivých víkendů bude (pro přihlášené členy MeŠ) vždy 200 Kč. S dalšími otázkami ohledně Mediální školy se můžete obrátit na Anežku Hesovou, tel. +420 775211987 nebo na medialniskola@gmail.com. Koordinátorkou projektu a vedoucí organizačního týmu je Marie Kučerová FMA.

Další aktuality

Vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitelky nebo ředitele Bratrské školy

Synodní rada Českobratrské církve evangelické vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitelky nebo ředitele Bratrské školy – církevní základní školy, Rajská 300, 170 00 Praha 7. Přihlášky k výběrovému řízení obsahující profesní životopis a motivační dopis zájemci doručí nejpozději do 5. února 2021 (rozhoduje datum podání) na adresu: Ústřední církevní kancelář ČCE k rukám Mgr. Heleny Wernischové Jungmannova 22/9 P. O. BOX 466 111 21 Praha 1 Obálku označte „VŘ – Bratrská škola“.
29.12.2020

Požehnané Vánoce 2020

Ať váš život prozáří radost z Kristova narození a nový rok 2021 nechť je naplněn Božím požehnáním, pokojem, láskou a nadějí. Za Sekci církevního školství ČBK přejí Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský; Mgr. Martin Čech a Mgr. Marta Vacušková
20.12.2020

Studenti v první linii

Zvládají svou běžnou on-line výuku a vedle ní ještě převlečeni do ochranných oděvů pomáhají zajišťovat chod nemocnic, léčeben a domovů pro seniory a zdravotně postižené. A také dobrovolnicky asistují při doučování žáků, kterým chybí přenosová technika pro domácí vzdělávání nebo nemají potřebné rodinné zázemí.
27.11.2020

Konference církevních škol a školských zařízení 2020 online

Alespoň virtuálně se letos můžeme potkat na Konferenci církevních škol a školských zařízení ve středu 25.11. 2020 - viz přiložený program.
31.10.2020

Střední pedagogická škola a SZŠ SV. ANEŽKY ČESKÉ v Odrách pomáhá

Studenti Střední pedagogické školy a SZŠ SV. ANEŽKY ČESKÉ v Odrách se od prvních dnů zapojili do okamžité pomoci v nemocnici v Novém Jičíně. Pomáhá 14 studentů (v posledním ročníku je jich celkem 25) a 5 studentů i ze třetích ročníků, kteří jsou již plnoletí - a znovu i všechni vyučující (zdravotnice).
30.10.2020