banner sekce
Sekce

Školství

Výtvarná soutěžní přehlídka pro děti a mládež

Ekumenická rada církví v České republice vyhlašuje ve spolupráci s Národní sítí místních akčních skupin České republiky u příležitosti ekumenické slavnosti MODLITBA ZA DOMOV 2012 PRAVDA VÍTĚZÍ výtvarnou soutěžní přehlídku pro děti a mládež na téma NOVÁ STANDARTA "PRAVDA VÍTĚZÍ".
Publikováno: 21. 5. 2012 4:00
Mezi dětmi a mládeží hledáme dobrý nápad na nové ztvárnění symbolické standarty s heslem „Pravda vítězí“. www.cs.wikipedia.org/wiki/Vlajka_prezidenta_České_republiky Na standartě prezidenta ČR je znak České republiky složený ze zemských znaků. Na těch jsou erbovní zvířata. Podle dochovaných pověstí víme, že tato zvířata se dostala na erby pro své vlastnosti symbolizující statečnost a poctivost nebo dokonce v těžké době pomáhala svým pánům hájit dobrou věc. Nyní hledáme nový obraz pro tak důležité heslo PRAVDA VÍTĚZÍ, který bude vyjadřovat pokoru,víru a naději. Obraz může být konkrétní /osoba, zvíře, rostlina, věc/ nebo abstraktní / linie, barvy a tvary/. Soutěžní práce přijímáme v podobě barevné kresby návrhu, nebo v podobě papírové nebo textilní koláže a nejlépe v provedení textilní technikou /patchwork, výšivka, textilní aplikace, tisk na textil apod./ Práce je třeba provést ve formátu čtverce 30x30 cm napodobujícím tvar standarty, obě strany budou stejné jako na skutečné standartě. Použitý materiál a způsob provedení práce musí umožňovat bezpečné doručení, manipulaci při hodnocení i následnou instalaci prací. Každou práci je nutno napevno na odvrácené straně opatřit správně vyplněnou tabulkou (možno vytisknout z přílohy nebo ji opsat). Věkové kategorie soutěžících: I. předškolní děti  II. žáci do 10 let  III. žáci do 15 let  IV. studenti nad 15 let Soutěžní práce posílejte prosím do 30. září 2012 na adresu: Ekumenická rada církví v ČR, Donská 5, 101 00 Praha 10. Práce budou posouzeny komisí složenou z odborníků na výtvarné vzdělávání, výchovu a duchovenskou činnost. Zavazujeme se postupovat podle vyhlášených pravidel. Výtvarné práce budeme používat pro výstavní, propagační a další podobné účely v rámci aktivit ERC. V případě zájmu můžeme výtvarné práce po vyhlášení a domluvě vrátit. Podle potřeby rodičů, škol nebo jiných institucí poskytneme také metodické rady k motivaci i k provedení prací na adrese administrativa@ecav.cz nebo na rip@ekumenickarada.cz . Vyhlášení výsledků soutěže proběhne na ekumenické slavnosti Modlitba za domov dne 28.10. 2012 v bloku televizního přenosu z Roudnice nad Labem. V tomto pořadu také zazní vyjádření prezidentských kandidátů k soutěžním návrhům na prezidentskou standartu právě s důrazem na otázky prosazování pravdy, práva a spravedlnosti. Kontakt: Ekumenická rada církví, Donská 370/5, 101 00 Praha 10 tel: 271 742 326 www.ekumenickarada.cz www.modlitbazadomov.cz

Soubory ke stažení

velikost KB

Další aktuality

Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava hledá učitele/ku

Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava hledá od 1. 9. 2020 učitele/učitelku hudební výchovy. Informace na telefonním čísle: 567 213 915 nebo 608 974 737, více na https://web.sosmb.cz.
10.07.2020

Bratrská škola hledá učitele 1. stupně

Bratrská církevní škola v Praze - Holešovicích hledá od září nové učitele/učitelky prvního stupně. Více informací o škole naleznete níže:
25.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Ještě dobrovolníci z oderské školy

V době koronavirové krize se do dobrovolnické činnosti zapojily všechny studentky 3. ročníku oboru Ošetřovatel Střední pedagogické školy a střední zdravotnické školy sv. Anežky České, přímo do nemocnice v Odrách jich pak nastoupilo 70% a jejich síly podpořil také jeden student 2. ročníku. Všem těmto studentům patří velké poděkování, za jejich ochotu a odvahu nastoupit v první linii, za schopnost méně myslet na sebe a více na druhé. Za to, že uprostřed mnoha aktuálních nejistot byli pro mnohé zdrojem naděje i vzorem odvahy a příkladem nezištné pomoci, protože jejich pomoc po celou dobu byla v rámci dobrovolnictví. Věřím, že i pro studenty to byla cenná zkušenost, určitě prožili i spoustu nelehkých chvil, ale určitě se utvrdili v tom, že jejich budoucí povolání je krásné a potřebné a má hlubší smysl. Studentky 3. ročníku v červnu čekají závěrečné zkoušky – státní písemné zkoušky a dále i zkoušky praktické a ústní. Přejeme jim, aby se u těchto zkoušek zhodnotila veškerá jejich dosavadní práce ve škole i v nemocnici, aby je složily úspěšně a mohly prožít radost, kterou samy v hojné míře umí rozdávat druhým. Rádi přikládáme, se svolením autorů, poděkování z Městské nemocnice v Odrách.
01.06.2020