banner sekce
Sekce

Školství

Výtvarná soutěžní přehlídka pro děti a mládež

Ekumenická rada církví v České republice vyhlašuje ve spolupráci s Národní sítí místních akčních skupin České republiky u příležitosti ekumenické slavnosti MODLITBA ZA DOMOV 2012 PRAVDA VÍTĚZÍ výtvarnou soutěžní přehlídku pro děti a mládež na téma NOVÁ STANDARTA "PRAVDA VÍTĚZÍ".
Publikováno: 21. 5. 2012 2:00
Mezi dětmi a mládeží hledáme dobrý nápad na nové ztvárnění symbolické standarty s heslem „Pravda vítězí“. www.cs.wikipedia.org/wiki/Vlajka_prezidenta_České_republiky Na standartě prezidenta ČR je znak České republiky složený ze zemských znaků. Na těch jsou erbovní zvířata. Podle dochovaných pověstí víme, že tato zvířata se dostala na erby pro své vlastnosti symbolizující statečnost a poctivost nebo dokonce v těžké době pomáhala svým pánům hájit dobrou věc. Nyní hledáme nový obraz pro tak důležité heslo PRAVDA VÍTĚZÍ, který bude vyjadřovat pokoru,víru a naději. Obraz může být konkrétní /osoba, zvíře, rostlina, věc/ nebo abstraktní / linie, barvy a tvary/. Soutěžní práce přijímáme v podobě barevné kresby návrhu, nebo v podobě papírové nebo textilní koláže a nejlépe v provedení textilní technikou /patchwork, výšivka, textilní aplikace, tisk na textil apod./ Práce je třeba provést ve formátu čtverce 30x30 cm napodobujícím tvar standarty, obě strany budou stejné jako na skutečné standartě. Použitý materiál a způsob provedení práce musí umožňovat bezpečné doručení, manipulaci při hodnocení i následnou instalaci prací. Každou práci je nutno napevno na odvrácené straně opatřit správně vyplněnou tabulkou (možno vytisknout z přílohy nebo ji opsat). Věkové kategorie soutěžících: I. předškolní děti  II. žáci do 10 let  III. žáci do 15 let  IV. studenti nad 15 let Soutěžní práce posílejte prosím do 30. září 2012 na adresu: Ekumenická rada církví v ČR, Donská 5, 101 00 Praha 10. Práce budou posouzeny komisí složenou z odborníků na výtvarné vzdělávání, výchovu a duchovenskou činnost. Zavazujeme se postupovat podle vyhlášených pravidel. Výtvarné práce budeme používat pro výstavní, propagační a další podobné účely v rámci aktivit ERC. V případě zájmu můžeme výtvarné práce po vyhlášení a domluvě vrátit. Podle potřeby rodičů, škol nebo jiných institucí poskytneme také metodické rady k motivaci i k provedení prací na adrese administrativa@ecav.cz nebo na rip@ekumenickarada.cz . Vyhlášení výsledků soutěže proběhne na ekumenické slavnosti Modlitba za domov dne 28.10. 2012 v bloku televizního přenosu z Roudnice nad Labem. V tomto pořadu také zazní vyjádření prezidentských kandidátů k soutěžním návrhům na prezidentskou standartu právě s důrazem na otázky prosazování pravdy, práva a spravedlnosti. Kontakt: Ekumenická rada církví, Donská 370/5, 101 00 Praha 10 tel: 271 742 326 www.ekumenickarada.cz www.modlitbazadomov.cz

Soubory ke stažení

velikost KB

Další aktuality

Setkání s novináři k výzkumu církevních škol v době Covidu

Jak se církevní školy vypořádaly s víc než rok trvající distanční výukou? To zjišťovali sociologové z České biskupské konference v rozsáhlém výzkumu na přelomu dubna a května tohoto roku. Do výzkumu se zapojily katolické školy v České republice i většina církevních nekatolických škol. Mezi hlavní zjištění patří, že prioritou církevních škol bylo udržet kontakt s žáky i rodiči.
08.06.2021

Mazance do Motola

Zaměstnanci Církevní mateřské školy Srdíčko se v době uzavření mateřské školy věnovali nejen distančnímu vzdělávání a podpoře dětí a rodičů, kteří museli zůstat doma. V rámci doby postní také finančně přispěli na materiál a společně upekli 340 mazanců, které ve středu 31. 3. 2021 předali COVID jednotce ARO ve Fakultní nemocnici Motol a v Očkovacím centru Nemocnice na Homolce.
05.04.2021

Biskup Tomáš Holub děkuje učitelům za jejich práci během pandemie

Přinášíme pozdrav a poděkování plzeňského biskupa Tomáše Holuba, předsedy Komise pro katolickou výchovu ČBK, který zasílá všem pedagogům a dalším zaměstnancům církevních škol a školských zařízení za všechnu práci během pandemie Covid-19.
30.03.2021

Požehnané Velikonoce 2021

Požehnané prožití Velikonoc 2021, mnoho radosti z vítězství Ježíše Krista, mnoho pokoje, jistoty a naděje do dalších dnů za Sekci církevního školství ČBK přejí Mons. Tomáš Holub Mgr. Martin Čech Mgr. Marta Vacušková
30.03.2021

Dík za nezištnou a obětavou službu potřebným

U příležitosti roku sv. Josefa jako dík za nezištnou a obětavou službu potřebným věnují všem zdravotníkům studenti a pedagogové hudební výchovy Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy svaté Anežky České v Odrách píseň JOZÍFEK. Odkaz na ni naleznete níže. Jde vlastně o modlitbu ke svatému Josefovi z dílny pana sbormistra Josefa Zajíčka a studentů školy. Jedná se o autorské dílo pana Zajíčka, současně je to dílo studentů v době distančního studia, vytvořené na dálku jako unikátní koláž domácích nahrávek a věnovaná všem, kteří pomáhají.
17.03.2021