banner sekce
Sekce

Školství

Babičko, dědečku, vyprávěj ještě jednou!

Katechetické a pedagogické centrum biskupství Ostravsko-opavského pořádá v pondělí 2. července 2012 setkání „Babičko, dědečku, vyprávěj ještě jednou", jehož cílem je ukázat na hodnotu mezigeneračních vztahů mezi vnoučaty a prarodiči a na hodnotu tradice, zkušeností, vzpomínek nebo starých věcí.
Publikováno: 31. 5. 2012 4:00
Diecézní setkání dětí s otcem biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem se koná již tradičně dopoledne v areálu Kamenité pod Prašivou a odpoledne přímo na hoře Prašivá. Po zahájení v 10:00 h a slavení mše svaté s otcem biskupem v areálu Kamenité pokračuje setkání přímo na hoře Prašivá. Od 13.00 mohou děti i jejich rodiče a prarodiče procházet jednotlivá stanoviště, kde si budou moci zahrát hry, které si hrávali jejich dědečkové a babičky. Setkají se s dědečkem dráteníkem a dozví se, co dělá. Možná poznají či uhodnou, k čemu kdysi sloužily některé dnes už běžně nepoužívané věci. Podívají se, z jakých modlitebních knížek se modlívala babička, nebo se dozví, proč se říká, že je někdo starý jako Metuzalém. Celá pouť bude ukončena v 15:30 h společným požehnáním. Již nyní se mohou děti a jejich prarodiče zapojit do přípravné fáze a podělit s ostatními o to, co společně vytvářeli nebo zažili. Když činnost zdokumentují a zašlou na adresu Katechetického a pedagogického centra, mohou si pak přímo na Prašivé 2. července 2012 nebo v on-line galerii obrázky či výtvory prohlédnout a navzájem se obohatit.

Zdroj:

Další aktuality

Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava hledá učitele/ku

Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava hledá od 1. 9. 2020 učitele/učitelku hudební výchovy. Informace na telefonním čísle: 567 213 915 nebo 608 974 737, více na https://web.sosmb.cz.
10.07.2020

Bratrská škola hledá učitele 1. stupně

Bratrská církevní škola v Praze - Holešovicích hledá od září nové učitele/učitelky prvního stupně. Více informací o škole naleznete níže:
25.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Ještě dobrovolníci z oderské školy

V době koronavirové krize se do dobrovolnické činnosti zapojily všechny studentky 3. ročníku oboru Ošetřovatel Střední pedagogické školy a střední zdravotnické školy sv. Anežky České, přímo do nemocnice v Odrách jich pak nastoupilo 70% a jejich síly podpořil také jeden student 2. ročníku. Všem těmto studentům patří velké poděkování, za jejich ochotu a odvahu nastoupit v první linii, za schopnost méně myslet na sebe a více na druhé. Za to, že uprostřed mnoha aktuálních nejistot byli pro mnohé zdrojem naděje i vzorem odvahy a příkladem nezištné pomoci, protože jejich pomoc po celou dobu byla v rámci dobrovolnictví. Věřím, že i pro studenty to byla cenná zkušenost, určitě prožili i spoustu nelehkých chvil, ale určitě se utvrdili v tom, že jejich budoucí povolání je krásné a potřebné a má hlubší smysl. Studentky 3. ročníku v červnu čekají závěrečné zkoušky – státní písemné zkoušky a dále i zkoušky praktické a ústní. Přejeme jim, aby se u těchto zkoušek zhodnotila veškerá jejich dosavadní práce ve škole i v nemocnici, aby je složily úspěšně a mohly prožít radost, kterou samy v hojné míře umí rozdávat druhým. Rádi přikládáme, se svolením autorů, poděkování z Městské nemocnice v Odrách.
01.06.2020