Vatikán zveřejnil přípravný dokument pro panamazonskou synodu

Alternativní a integrální model rozvoje, který bude založený na principu solidarity a etiky a zodpovědnosti za autentickou, přírodní a lidskou ekologii. To je poselstvím přípravného dokumentu k panamazonské synodě, který dnes zveřejnil Vatikán. Speciální zasedání synody biskupů amazonského regionu se uskuteční v říjnu 2019 a její motto bude „Nové stezky církve a integrální ekologie“.
Publikováno: 8. 6. 2018 14:00

Foto: Emiliano Ricci / Flickr.com / CC BY 2.0

„Je třeba vytvářet nové stezky evangelizace pro Boží lid v tomto regionu a zároveň společně s ním. Jsou to lidé z místních komunit a venkovských oblastí, lidé z měst a velkých metropolí, lidé žijící na břehu řek, migranti a vyhnanci a zejména původní obyvatelé. Naslouchat všem těmto komunitám žijícím v Amazonii… má zcela zásadní význam pro celou církev,“ uvádí se v dokumentu.

Panamazonská synoda chce svým záběrem překročit striktní zaměření pouze na církevní dění  v Amazonii. Zasedání biskupů se tak bude tematicky věnovat celé univerzální církvi a také se bude zabývat budoucností celé planety.

Poselství ve třech kapitolách

Dokument je rozdělený do tří kapitol. První představuje výzvu „nahlédnout“ identitu a pláč ozývající se z oblasti Amazonie. Ve druhé kapitole se píše o „rozeznání“ stezky vedoucí k pastorační a ekologické konverzi. Poslední kapitola pak popisuje, jak „jednat“ nebo kráčet novými stezkami směrem k „církvi s tváří Amazonie“.

Součástí dokumentu je také seznam otázek pro tamější biskupy, aby mohli sdílet pastorační a ekologická témata ještě před konáním synody.

Kultura spotřeby

Dokument nazývá amazonský deštný prales „plícemi planety a jedním z míst největší biodiverzity na světě. Tato oblast však prochází „hlubokou krizí“, která je způsobená „dlouhodobými lidskými zásahy“, které pramení ze „spotřebitelské kultury“.

Amazonie je region s bohatou biodiverzitou; je multi-etnická, multi-kulturní a multi-religiozní; zrcadlí se v ní celé lidské společenství, které v zájmu života vyžaduje strukturální a změny osobního postoje na úrovni jednotlivců, národů a církve,“ stojí v dokumentu.

Se svým zaměřením na Amazonii chce synoda vybudovat mosty k ostatním světovým biotopům jako je nížinná oblast Konga, Mezoamerický biologický koridor a tropické pralesy asijsko-pacifického regionu.

Vykořisťovaní lidé

Dokument také reflektuje regionální sociálně-kulturní diverzitu, obzvláště pak dopad „expanzivních ekonomických zájmů“ na život původních obyvatel.

Stojí v něm, že neomezená těžba dřeva, kontaminace vody a obchodování s drogami ohrožují přežití domorodého obyvatelstva a způsobily jeho masivní vnitřní migraci do městských oblastí. Tito domorodci jsou tam pak často vykořisťováni a končí pod prahem chudoby.

"Nadměrný nárůst zemědělských a těžebních aktivit a kácení pralesů v Amazonii nejenže poškodil ekologické bohatství regionu, který představují jeho deštné pralesy a zdroje vod, ale také ochudil jeho sociální a kulturní bohatství,“ vysvětluje se v dokumentu.

Amazonská tvář církve

Podle dokumentu bude synoda hledat nové způsoby rozvoje "církve s tváří Amazonie", což chce reflektovat společně se zástupci mnoha regionálních kultur Amazonie. Církev pak bude moci reagovat "na situaci nespravedlnosti v regionu, kterou je např. neokolonialismus prostřednictvím těžebního průmyslu, infrastrukturní projekty poškozující jeho biologickou rozmanitost a vnucení kulturních a ekonomických modelů, které nekorespondují se životy tamějších obyvatel“.

Církev se zaměřuje na místní komunity a na diverzitu regionálních mikrostruktur. To posiluje církev, aby odmítala globalizaci lhostejnosti a stírání diverzity, což prosazují média a ekonomické modely odmítající respektovat amazonské národy nebo jejich území,“ uvádí se v dokumentu.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce, Vatican News)

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Katoličtí skauti se setkají s papežem

Ve dnech 27. července až 3. srpna bude Itálie hostit Euromoot, setkání skautů patřících do Mezinárodní unie evropských skautů UIGSE. Na pět tisíc skautek a skautů z této větve katolicky inspirovaného skautingu se na zakončení týdenního programu setká s papežem Františkem.
19.07.2019

Programové tipy Radia Proglas na 30. týden 2019

V týdnu od 22. července se můžete těšit na dva tematické pořady o svatojakubském putování, Čtení na pokračování z knihy Pekařský učedník ze Znojma a hudební pořad Slyšte, lidé! s názvem Marian Friedl, beskydský chameleon.
19.07.2019

Papežská nadace Kirche in Not vyzývá k solidaritě se syrskými křesťany

Válka v Sýrii neskončila, zdůrazňuje ředitel papežské nadace Kirche in Not, Alessandro Monteduro. Od začátku války v roce 2011 věnovala nadace místním církvím zhruba 30 milionů 400 tisíc euro a nyní se rozhodla zahájit dva nové projekty.
19.07.2019

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitelem Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019