Vatikán zveřejnil přípravný dokument pro panamazonskou synodu

Alternativní a integrální model rozvoje, který bude založený na principu solidarity a etiky a zodpovědnosti za autentickou, přírodní a lidskou ekologii. To je poselstvím přípravného dokumentu k panamazonské synodě, který dnes zveřejnil Vatikán. Speciální zasedání synody biskupů amazonského regionu se uskuteční v říjnu 2019 a její motto bude „Nové stezky církve a integrální ekologie“.
Publikováno: 8. 6. 2018 14:00

Foto: Emiliano Ricci / Flickr.com / CC BY 2.0

„Je třeba vytvářet nové stezky evangelizace pro Boží lid v tomto regionu a zároveň společně s ním. Jsou to lidé z místních komunit a venkovských oblastí, lidé z měst a velkých metropolí, lidé žijící na břehu řek, migranti a vyhnanci a zejména původní obyvatelé. Naslouchat všem těmto komunitám žijícím v Amazonii… má zcela zásadní význam pro celou církev,“ uvádí se v dokumentu.

Panamazonská synoda chce svým záběrem překročit striktní zaměření pouze na církevní dění  v Amazonii. Zasedání biskupů se tak bude tematicky věnovat celé univerzální církvi a také se bude zabývat budoucností celé planety.

Poselství ve třech kapitolách

Dokument je rozdělený do tří kapitol. První představuje výzvu „nahlédnout“ identitu a pláč ozývající se z oblasti Amazonie. Ve druhé kapitole se píše o „rozeznání“ stezky vedoucí k pastorační a ekologické konverzi. Poslední kapitola pak popisuje, jak „jednat“ nebo kráčet novými stezkami směrem k „církvi s tváří Amazonie“.

Součástí dokumentu je také seznam otázek pro tamější biskupy, aby mohli sdílet pastorační a ekologická témata ještě před konáním synody.

Kultura spotřeby

Dokument nazývá amazonský deštný prales „plícemi planety a jedním z míst největší biodiverzity na světě. Tato oblast však prochází „hlubokou krizí“, která je způsobená „dlouhodobými lidskými zásahy“, které pramení ze „spotřebitelské kultury“.

Amazonie je region s bohatou biodiverzitou; je multi-etnická, multi-kulturní a multi-religiozní; zrcadlí se v ní celé lidské společenství, které v zájmu života vyžaduje strukturální a změny osobního postoje na úrovni jednotlivců, národů a církve,“ stojí v dokumentu.

Se svým zaměřením na Amazonii chce synoda vybudovat mosty k ostatním světovým biotopům jako je nížinná oblast Konga, Mezoamerický biologický koridor a tropické pralesy asijsko-pacifického regionu.

Vykořisťovaní lidé

Dokument také reflektuje regionální sociálně-kulturní diverzitu, obzvláště pak dopad „expanzivních ekonomických zájmů“ na život původních obyvatel.

Stojí v něm, že neomezená těžba dřeva, kontaminace vody a obchodování s drogami ohrožují přežití domorodého obyvatelstva a způsobily jeho masivní vnitřní migraci do městských oblastí. Tito domorodci jsou tam pak často vykořisťováni a končí pod prahem chudoby.

"Nadměrný nárůst zemědělských a těžebních aktivit a kácení pralesů v Amazonii nejenže poškodil ekologické bohatství regionu, který představují jeho deštné pralesy a zdroje vod, ale také ochudil jeho sociální a kulturní bohatství,“ vysvětluje se v dokumentu.

Amazonská tvář církve

Podle dokumentu bude synoda hledat nové způsoby rozvoje "církve s tváří Amazonie", což chce reflektovat společně se zástupci mnoha regionálních kultur Amazonie. Církev pak bude moci reagovat "na situaci nespravedlnosti v regionu, kterou je např. neokolonialismus prostřednictvím těžebního průmyslu, infrastrukturní projekty poškozující jeho biologickou rozmanitost a vnucení kulturních a ekonomických modelů, které nekorespondují se životy tamějších obyvatel“.

Církev se zaměřuje na místní komunity a na diverzitu regionálních mikrostruktur. To posiluje církev, aby odmítala globalizaci lhostejnosti a stírání diverzity, což prosazují média a ekonomické modely odmítající respektovat amazonské národy nebo jejich území,“ uvádí se v dokumentu.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce, Vatican News)

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Modlitba a mše za oběti střelby v Ostravě

ČBK vyzývá k modlitbám za oběti tragické události z dnešního rána ve Fakultní nemocnici v Ostravě a jejich rodiny.
10.12.2019

Nikdo nesmí na ulici umrznout. V Praze byla otevřena nová noclehárna pro lidi bez domova.

V Praze žijí bez domova čtyři tisíce lidí. Přespávají na ubytovnách, na gauči u přátel, ale také venku v parcích a opuštěných objektech. Když se ochladí, vyhledávají noclehárny. Jejich kapacita ale v zimních měsících nestačí. Aby lidé venku neumrzli, otevřela na začátku prosince Arcidiecézní charita Praha spolu s Armádou spásy krizovou noclehárnu v Praze-Michli. Bude fungovat až do konce března.
10.12.2019

Justitia et Pax Europa: Domorodé národy jsou živou výzvou k naději

Prohlášení Justitia et Pax Europa (Spravedlnost a mír) u příležitosti Dne lidských práv, 10. prosince 2019. Text přinášíme v plném překladu.
10.12.2019

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc prosinec 2019

Modleme se za to, abychom lépe chápali odezvu mladých lidí na podněty, které církev před ně klade.
10.12.2019

Papež jmenoval kardinála Tagleho prefektem Kongregace pro evangelizaci národů

Tiskové středisko Svatého stolce včera oznámilo jmenování nového prefekta Kongregace pro evangelizaci národů, latinsky tradičně nazývané propaganda fide, jakož i výměny velmistra rytířského řádu strážců svatého hrobu jeruzalémského.
09.12.2019