banner sekce
Sekce

Mládež

Paulínky přináší novou publikaci o pastoraci mládeže

Monografie, která v těchto dnech vychází v nakladatelství Paulínky, s názvem S mladými ke Kristu, jejímž autorem je dlouholetý ředitel Sekce pro mládež ČBK P. Jan Balík, nese podtitul o umění vést mladé lidi ke smyslu života.
Publikováno: 29. 11. 2019 1:00

Foto Vojtěch Orlík/ČBK

Publikace systematicky pojednává o pastoraci mládeže vedené ve stylu posledních papežů počínaje Janem Pavel II. Zaobírá se jejími biblickými, historickými, antropologickými a sociologickými předpoklady.  

Monografie poukazuje na skutečnost, že pastorace mládeže tak, jak byla v České republice rozvinuta po roce 1990, v mnohém odpovídá závěrům poslední synody. Zvláště to platí o diecézních centrech života mládeže, která korespondují s přáním papeže Františka, aby církev disponovala otevřenými prostředími, ve kterých mohou mladí lidé žít a zakoušet víru jako normální součást života.   

 

Autor poukazuje na nejplodnější styl práce s mládeží, který je založen na duchu oratoře sv. Filipa Neriho. Jedná se o otevřenost vychovatele a prostoru pro mladé lidi, vytváření vztahů mezi mladými, jejich aktivní zapojení, využití sportu, přírody, hudby, divadla a zároveň o formaci opřenou o Písmo a o nauku církve.  

      

Publikace si všímá nejrůznějších specifických témat spojených s pastorací mládeže: úloha kněze, duchovní vedení, svátostný život, předávání víry, které začíná v rodině a později se rozvíjí uprostřed církve, volba povolání, postava animátora, význam a funkce malého společenství mládeže, rizika ohrožující osoby zapojené do služby mladým lidem.

 

Důležitou kapitolou je pojednání o výchově ke zralé lidské lásce, která dokáže dar pohlavnosti harmonicky integrovat do celku osoby člověka. Autor ukazuje, že učení církve týkající se této oblasti, i když často kritizované, je ve skutečnosti v souladu s názory mnohých skutečných odborníků. Mladí lidé potřebují najít odvážné průvodce, kteří jim pomohou objevit tuto pravdivost a krásu učení církve. To je důvod, proč je autor přesvědčen, že kvalitní pastorace mládeže vyžaduje objevení zdařile formulované antropologie v Teologii těla sv. Jana Pavla II. a sociální nauce církve.

1. představení knihy proběhlo během Studijně formačního kurzu na Erlebachově boudě, kde byli přítomni týmáci a kněží z center života mládeže, kteří v současné době doprovázejí mladé na jejich cestě za Kristem.

Autor článku:
Vojtěch Orlík