banner sekce
Sekce

Katecheze

Anotace: Bible jako misijní katechetický příběh a otazník - Pavel Konzbul

Příspěvek věnuje pozornost názoru profesora biblické teologie Ermese Ronchiho, který vnímá těžiště nová misie církve ve třech bodech: nemít strach, nenahánět strach a osvobozovat od strachu. Vychází při tom z metody kladení otázek, které nám pomáhají stavět mosty k neznámému.

Na základě jednotlivých fází persuaze (pozornost, pochopení a přijetí, podržení postoje) je analyzován pedagogický model příběhu zázračného rybolovu, s důrazem na postupné kladení otázek. V závěrečné části se příspěvek zabývá podstatou křesťanské identity ve vztahu k misijnímu rozměru osobní víry jednotlivce v církvi. To je ilustrováno rozborem Ježíšovy otázky "Vy jste sůl země; jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena?“ (Mt 5,13)

Mons. Pavel Konzbul je pomocný biskup brněnský a vyučuje na PF MU Brno v oboru Křesťanská výchova.