banner sekce
Sekce

Školství

Asociace ředitelů církevních škol ČR

Asociace ředitelů církevních škol ČR (dále jen Asociace) je dobrovolnou apolitickou nezávislou profesní organizací ředitelů CŠ ČR a školských zařízení ČR, pokud mají jimi řízená zařízení přiznánu právní subjektivitu. Posláním Asociace je zejména zajišťování vybraného okruhu funkcí spojených se zabezpečováním výchovy a vzdělávání v církevním školství a poskytování služeb církevním školským subjektům. Asociace je partnerem školské komise při České biskupské konferenci.

Adresa:
Asociace ředitelů CŠ a CŠZ ČR
Mgr. Jiří Vojáček
Biskupské gymnázium, CZŠ, MŠ a ZUŠ Hradec Králové, Orlické nábř.1/356, 500 03 Hradec Králové
E-mail:  skola@bisgymbb.cz

tel.: 495 513 744

Předseda asociace

Mgr. Jiří Vojáček

Biskupské gymnázium, CZŠ, MŠ a ZUŠ Hradec Králové, Orlické nábř.1/356, 500 03 Hradec Králové

E-mail:  skola@bisgymbb.cz

tel.: 495 513 744

Středočeský

nezastoupena

Karlovarský

nezastoupena

Plzeňský

Mgr. Daniel Petříček

Církevní gymnázium, Houškova 3, 326 00 Plzeň

E-mail:  petricek@cg-plzen.cz

tel.: 377 248 816

Jihočeský

Ph.D. Martin Maršík

BIGY Jana Nepomuka Neumanna a CZŠ  Jirsíkova 5, 370 21 České Budějovice

E-mail:  reditelstvi@bigy-cb.cz

tel.: 386 359 067,  602 155 678

Ústecký

nezastoupena

Liberecký

nezastoupena

Pardubický

Mgr. Lenka Macháčková

NOE, Křesťanská základní škola a mateřská škola v Pardubicích

E-mail:  reditel@skola-noe.cz

tel.: 607 051 115

Moravskoslezský

Mgr. Jana Vylobová

Biskupské gymnázium, Dolní 31 - Zábřeh, 700 30 Ostrava

E-mail:  j.vylobova@b-g.cz

tel.: 596784458

Vysočina

Ing. Jiří Cočev

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou

E-mail:  jirka@bigyzr.cz

tel.: 566 502 471 

Zlínský

Mgr. Jan Košárek

Arcibiskupské gymnázium, Pilařova 3, 767 01 Kroměříž

E-mail:  ag@agkm.cz

tel.: 573 501 111

Olomoucký

Mgr. Pavel Polcr

Cyrilometodějské gymnázium, Komenského 17, 786 01 Prostějov

E-mail:  cmg@cmg.prostejov.cz

tel.: 582 302 541

Jihomoravský

Mgr. David Kasan

Církevní střední zdravotnická škola, Grohova 14/16, Brno

E-mail:  kasan@grohova.cz

tel.: 543 423 751; 731 127 901

Praha

Mgr. Petr Karas

Lauderova MŠ, ZŠ a Gymnázium při Židovské obci, Praha

E-mail:  petr.karas@lauder.cz

tel.: 777 700 857

Unie školských asociací ČR: www.czesha.cz