Biskupové

Biskup z řec. episkopos (ze slovesa epi-skopein, "hledět shora", "dohlížet" či "bdít"), později v lat. episcopus. Je to nástupce apoštolů, jemuž je v plném rozsahu udělena svátost kněžství. Biskupským svěceným přejímá biskup poslání posvěcovat, vyučovat a spravovat lid Boží (diecézi).

Biskupové se dělí na:

1. diecézní, jimž je svěřena péče o lid v nějaké diecézi. Rozlišuje se:

a) sídelní biskup, spadá-li pod metropolitu a patří k církevní provincii
b) vyňatý biskup, nepatří-li k církevní provincii a spadá přímo pod Apoštolský stolec.

2. titulární, kteří mohou být:

a) nástupci, čili pomocní biskupové s právem následnictví
b) světící, kteří mají nebo nemají zvláštní pravomoci

3. emeritní, pokud pozbyli úřad z titulu věku nebo přijaté rezignace.


Čeští biskupové

Mons. Jan Baxant
kardinál Dominik Duka OP
Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D.
Mons. Josef Kajnek
Mons. ThDr. Vlastimil Kročil, Ph.D.
Mons. Václav Malý
Mons. Pavel Posád

Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál
Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D.

 

Moravští biskupové

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
Mons. Jan Graubner
Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr.
Mons. František Václav Lobkowicz OPraem
Mons. Martin David
  • Diecéze: ostravsko-opavská
  • Funkce: Apoštolský administrátor „sede plena et ad nutum Sanctae Sedis“
  • ostravsko-opavské diecéze
  • Email: mdavid@doo.cz
  • Telefon: +420 597 822 221
Mons. Josef Nuzík
Mons. Antonín Basler

Řeckokatoličtí biskupové

Mons. ThDr. RNDr. Ladislav Hučko CSc.

Emeritní biskupové

Mons. Karel Herbst SDB

Mons. Josef Hrdlička

Mons. František Radkovský