banner sekce
Sekce

Školství

Biskupské gymnázium, církevní základní škola, mateřská škola a základní umělecká škola Hradec Králové

Kód v katalogu:

3.08

Adresa:

Orlické nábř. 356/1, HRADEC KRÁLOVÉ , 500 03

Kontakt:

Tel.: 495 513 744; 495 514 846
E-mail.: skola@bisgymbb.cz
Fax.: 495 513 744
Www: http://www.bisgymbb.cz

IČ:

71 341 072

Číslo účtu:

Číslo účtu školy: 1016001416/5500

Ředitel:

Mgr. Jiří Vojáček E-mail.: jiri.vojacek@bisgymbb.cz

Zástupce ředitele:

Ing. Jan Trdlička E-mail: <a href="mailto:jan.trdlicka@bisgymbb.cz">jan.trdlicka@bisgymbb.cz</a>

Kategorie zařízení:

Gymnázia římskokatolické církve

Typ:

gymnázium osmileté (kód: 79-41-K/81) a gymnázium čtyřleté (kód 79-41-K/41), základní škola a mateřská škola

Rok zahájení provozu:

1992

Spirituál / duchovní služba:

ThLic. Vojtěch Brož pro gymnázium vojtech.broz@bisgymbb.cz ThLic. Jan Šlégr pro základní a mateřskou školu

Charakteristika zařízení:

Školy poskytují vzdělání a formaci dětem od tří do devatenácti let, od předškolního věku do maturity. Ve všech součástech školy se uplatňují společné, sdílené a vzájemně provázané přístupy ke vzdělání a formaci dětí a studentů. Cílem našich škol je poskytovat žákům a studentům vzdělání a výchovu v duchu křesťanského integrálního humanismu. Znamená to, že se snaží pomoci, aby žáci „...harmonicky rozvíjeli své tělesné, mravní a rozumové schopnosti, aby si postupně osvojili hlubší smysl pro odpovědnost za trvale správný rozvoj svého života a za usilování o pravou svobodu a aby přitom velkodušně a vytrvale překonávali překážky. Kromě toho ať jsou přiváděni k účasti na společenském životě, aby správně vybaveni nutnými a vhodnými prostředky byli schopni zařadit se aktivně do různých skupin lidské společnosti, aby byli přístupni dialogu s jinými a aby se ochotně přičiňovali o rozvoj obecného blaha.“ (2. vatikánský koncil, Gravissimum educationis 1). Školy zahrnují také součásti, které zajišťují mimoškolní a zájmovou činnost a smysluplné využití volného času (Školní klub, družina). V posledních letech zájem o naše gymnázium přibližně třikrát překračuje možnosti přijetí, počet dětí na základní škole postupně stoupá a do prvních tříd přichází k zápisu více dětí než jsme schopni přijmout. Školy jsou v regionu vnímány jako kvalitní a prestižní.

Zřizovatel:

Biskupství královehradecké
Velké náměstí 35, 500 01 Hradec Králové

Počet pedagogů:

70 stálých pedagogů / 8 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

580 / 20

Počet dětí / Počet tříd:

56 / 2