banner sekce
Sekce

Školství

Biskupské gymnázium, církevní základní škola, mateřská škola a základní umělecká škola Hradec Králové

Kód v katalogu:

2.11

Adresa:

Orlické nábřeží 356/1, HRADEC KRÁLOVÉ , 500 03

Kontakt:

Tel.: 495 515 823, 495 515 824
E-mail.: skola@bisgymbb.cz
Www: http://www.czshk.cz

IČ:

71341072

Číslo účtu:

1016001416/5500

Ředitel:

Mgr. Jiří Vojáček Tel.: +420 495 513 744
E-mail.: jiri.vojacek@bisgymbb.cz

Pobočka:

Součástí naší školy se od 1. září stala mateřská škola Mateřídouška, který sídlí v nedaleké, nově zrekonstruované budově.

Kategorie zařízení:

Základní školy římskokatolické církve

Typ:

úplná základní škola

Rok zahájení provozu:

1997

Spirituál / duchovní služba:

ThLic. Jan Šlégr

Charakteristika zařízení:

Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. sídlí v historické části Hradce Králové v postupně rekonstruovaných budovách. Výuka v 1.-4. ročníku probíhá ve třídách s nižším počtem dětí, průměrně 13 žáků na třídu, vyšší ročníky mají průměr 20 žáků na třídu. Děti s výukovými problémy dochází do speciální třídy "Klíček", kde je jim s pomocí speciálního pedagoga věnována individuální péče. Výuka probíhá podle modifikovaného programu Základní škola, v 1. a 6. ročníku podle nového školského vzdělávacího programu ŠKOLA DÍLNA MOUDROSTI. Součástí školy je kaple, jídelna, školní družiny a klub, počítačové učebny, keramická dílna, chemicko-fyzikální laboratoř, cvičná kuchyňka, polytechnická dílna, dvě tělocvičny a venkovní hřiště. Bohatá je mimoškolní činnost: keramika, výtvarné kroužky, počítačové kroužky, sportovní hry, floorbal, aerobic, jazyková konverzace A, N, F, výuka hry na klavír, flétnu, ministrantský kroužek, sborový zpěv, folklorní kroužek. Náboženství je povinné ve všech ročnících.

Zřizovatel:

Biskupství královehradecké
Velké náměstí 35, 500 01 Hradec Králové

Ubytování:

Počet pedagogů:

0 stálých pedagogů / 0 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

210 / 12

Počet dětí / Počet tříd:

56 / 2