Charita

Charitativní činnost je podstatnou součástí života církve od jejího počátku. Z křesťanských základů vyrostla také po první světové válce katolická Charita, sdružující a zastřešující množství dobročinných ústavů. Její nástupkyní je Charita Česká republika.

Posláním neziskové organizace Charita ČR je pomoc lidem v tísni, ohrožení a nouzi bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství nebo státní či politickou příslušnost. A to prostřednictvím charitativních, sociálních a zdravotních služeb a humanitární pomoci a rozvojové spolupráce.

Základ sítě Charity ČR tvoří téměř tři sta padesát farních, oblastních, městských a diecézních Charit. Hlavní náplní jejich práce je poskytování sociálních a zdravotních služeb (služeb provozuje Charita celkem přes 1200 a eviduje přes osmdesát tisíc klientů, dalším tisícům poskytuje služby anonymně).

Služby jsou určeny především pro ty, kteří si sami pomoci nedokáží: jsou to senioři a lidé se zdravotním postižením, lidé nevyléčitelně nemocní, rodiny, ženy s dětmi v tísni, mládež ohrožená vyloučením, lidé v tíživé sociální situaci, imigranti a azylanti a ostatní (například uživatelé návykových látek a nezaměstnaní).


Nejvíce služeb poskytují subjekty Charity ČR v oblasti sociální péče (pomoc se zajištěním soběstačnosti a zapojením do života společnosti), kterou těsně následuje sociální prevence (řešení nepříznivé situace a předcházení společensky nežádoucím jevům), zdravotní služby (domácí péče), hospicová péče (kombinuje sociální i zdravotní služby) a sociální poradny. Podle místních potřeb je doplňují různorodé ostatní charitní služby (šatníky, rodinná či dobrovolnická centra, střediska humanitární pomoci, chráněné dílny aj.)

Pomoc do zahraničí

V roce 2015 si Charita ČR připomněla dvacet dva let od zahájení humanitární pomoci do zahraničí. V současnosti pomáhá téměř do třech desítek zemí světa, většinou jde o rozvojovou pomoc se zaměřením na sociální péči, zdravotnictví, podnikání, vzdělávání a životní prostředí.

Dobrovolnické akce

Charita by nemohla pracovat bez dobrovolníků, těch stálých má přes dva tisíce. Největší dobrovolnickou akcí je tradiční Tříkrálová sbírka, která se v roce 2016 konala v celostátním měřítku již pošestnácté.

Mimořádné akce

Charita ČR a její složky se významně podílely na pomoci lidem po povodních (od roku 1997 až do 2013).

Charita ČR je členem mezinárodní sítě Caritas Internationalis a Caritas Europa.

Zástupci organizace se podílejí na připomínkování zákonů v sociální a zdravotní oblasti.

Internetové stránky: www.charita.cz 

Foto: Člověk a víra/František Ingr