banner sekce
Sekce

Mládež

Christus Vivit - Kristus žije

Posynodní apoštolská exhortace k mladým lidem i k celému Božímu lidu

Na základě synody o mládeži, která se konala na podzim 2018, napsal papež František tuto knihu.

Má 9 kapitol. Začíná tím, co Bible říká o mladých. Rozjímá o Ježíši Kristu – který je stále mlád. Vybízí nás ke stálému „TEĎ“. Zamýšlí se, co je velkou zvěstí pro všechny mladé lidi. Ukazuje cesty mládí. Vrací se ke kořenům mládí. Naznačuje pastoraci – neboli cesty, způsoby doprovázení mládeže. Mluví o povolání. A končí duchovním rozlišováním.

Církvi leží na srdci dobro každého člověka. Jako se otec a matka dobře starají o své děti, tak se o ně stará i matka církev. Doba se mění a my v ní. Jde o upřímnou - kritickou zpětnou vazbu na to, co se daří a co ne. Jde o výzvy a hledání na cestě životem, co a jak dál.

slovo exhortace = povzbuzení, pobídnutí synoda = kráčet vedle sebe, pospolu
Jak tuto knihu číst? Proč číst něco od papeže?
· můžeš ji číst sám a klást si otázky · dozvíš se, jak smýšlí ten, který je nástupce apoštolů
· můžeš pozvat 2-3 lidi a číst společně po kapitolách
a diskutovat nad nimi
· je zde zachycen pohled z celého světa, díky postřehů ze synody
· můžeš ji přečíst sám doma a přinést otázky a výzvy
do diskuze ve společenství
· jsou zde aktuální podněty, důrazy, radosti i nebezpečí v okruhu mladých
· zamýšlej se, co mně text říká, k čemu vybízí, co mohu udělat či změnit? · znát o čem církev přemýšlí a co jí leží na srdci
· můžeš sdílet postřehy s knězem, jiným společenstvím, mladými či staršími lidmi z tvého okolí · přijmout zodpovědnost za sebe, ale i za ostatní mně svěřené

· formou tří znamének:
? co je otázkou;
! co je důležité;
→ co mě oslovilo
· další důvody najdeš určitě sám…· a další způsob, který vynalezneš

Knihu je možné zakoupit v síti prodejen Karmelitánského knihkupectví, nebo přes e-shop KNA.


Konference k posynodní apoštolské exhortaci

Dne 3. října 2019 proběhla při Katolické teologické fakultě UK konference k Christus Vivit.
Nahrávka a další materiály z konference.


Díky za tvůj zájem, zapojení, postoj jít a kráčet novým výzvám.

Prosím, máš-li dobrý postřeh, nápad, cestu určitě napiš, ať se může šířit dál: mladez@cirkev.cz