banner sekce
Sekce

Školství

Církevní gymnázium Německého řádu, Olomouc

Kód v katalogu:

3.19

Adresa:

Nešverova 693/1, Olomouc, 772 00

Kontakt:

Tel.: 585 225 201
E-mail.: cgnr@cgnr.cz
Www: http://www.cgnr.cz

IČ:

61942839

Číslo účtu:

2803568002/5500

Ředitel:

Mgr. Lenka Jedličková Tel.: +420 731 654 585
E-mail.: jedlickova@cgnr.cz

Zástupce ředitele:

Mgr. et Bc. Jakub Sís

Kategorie zařízení:

Gymnázia římskokatolické církve

Typ:

čtyřleté a všeobecné osmileté gymnázium

Rok zahájení provozu:

1991

Spirituál / duchovní služba:

Mgr. Radomír Metoděj Hofman OThofman@cgnr.cz

Charakteristika zařízení:

Budova Církevního gymnázia Německého řádu se nachází v historickém centru města Olomouce. Ve škole se vyučuje dle platné legislativy MŠMT ČR podle rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia. Škola má 15 tříd, přičemž maximální počet žáků ve třídě je 24. Vyučujeme 3 studijní obory: čtyřleté gymnázium s profilací – humanitní předměty, čtyřleté gymnázium s profilací tělesná výchova a osmileté gymnázium. Dlouhodobě rozvíjíme program individuálního Osobnostního rozvoje každého žáka. Samozřejmostí je maximální využití výpočetní techniky ve všech předmětech.

Zřizovatel:

Bailiva Čechy, Morava a Slezsko, familiáři Německého řádu
Nešverova 693/1, 779 00 Olomouc

Počet pedagogů:

35 stálých pedagogů / 1 externí pedagog

Počet studentů / Počet tříd:

280 / 12