banner sekce
Sekce

Školství

Církevní střední škola Jana Boska

Kód v katalogu:

4.02

Adresa:

Vítkova 12 - Karlín, PRAHA 8, 186 00

Kontakt:

Tel.: 221 722 831
E-mail.: skola@cssjb.cz
Www: www.cssjb.cz

IČ:

48551694

Číslo účtu:

Fio banka, č. ú.: 2901478748 / 2010

Ředitel:

Mgr. Michaela Pitterová Tel.: +420 221 722 832
E-mail.: reditelka@cssjb.cz

Zástupce ředitele:

Mgr. Věra Kašná

Kategorie zařízení:

Střední školy římskokatolické církve

Typ:

střední odborná škola

Rok zahájení provozu:

1993

Spirituál / duchovní služba:

Mgr. Ing. Pavel Ženíšek; sestry salesiánky

Charakteristika zařízení:

Škola považuje za své poslání poskytovat kvalitní učňovské vzdělání a výchovu v salesiánském stylu, a tím mladé lidi připravit k profesnímu uplatnění ve zvoleném oboru a pomoci jim k vydařenému životu. Salesiánská výchova pak má na zřeteli rozvoj člověka v jeho tělesné, duševní, sociální i duchovní dimenzi. Uskutečňuje se v přátelském výchovném prostředí založeném na křesťanských hodnotách a doprovází mladého člověka na cestě k zralosti. Pomáhá mu přijmout zodpovědnost za vlastní růst, osvojit si schopnost kritického úsudku, svobodného rozhodování, schopnost vyjít ze sebe a věnovat se službě druhým. Metodou výchovy je tzv. preventivní systém, založený na principu předcházení zlu a motivaci k dobru.

Škola se nachází nedaleko centra, je snadno dostupná MHD (metro B, C, tramvaj 8, 24, autobus 133, 135, 207) a leží 5 minut od autobusového nádraží Praha – Florenc.

Školné se neplatí, stravování je zajištěno ve vlastní školní jídelně a ubytování pro dívky je možné v domově mládeže, který je součástí školy.

Zřizovatel:

Provincie Kogregace Dcer Panny Marie Pomocnice
Přemyšlenská 6, 182 00 Praha 8

Ubytování:

DM při CSŠJB, Vítkova 12, 186 00 Praha 8 -Karlín

Počet pedagogů:

6 stálých pedagogů / 8 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

38 / 4