banner sekce
Sekce

Školství

Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově

Kód v katalogu:

1.15

Adresa:

Sídliště Svobody 3552/53 , PROSTĚJOV, 796 00

Kontakt:

Tel.: 581 115 003
E-mail.: skolka@cmgpv.cz
Www: https://skolka.cmgpv.cz

IČ:

44053916

Číslo účtu:

1502372319/0800

Ředitel:

Mgr. Pavel Polcr

Zástupce ředitele:

Veronika Zatloukalová

Kategorie zařízení:

Mateřské školy římskokatolické církve

Typ:

mateřská škola

Rok zahájení provozu:

2009

Spirituál / duchovní služba:

ThLic. Pavel Čáp SDB

Charakteristika zařízení:

Mateřská škola při Cyrilometodějském gymnáziu je součástí projektu budování prostějovského církevního vzdělávacího centra, které chce poskytovat ucelené vzdělávání od předškolního věku až po maturitu tak, aby mladým lidem pomohlo objevovat životní poslání, naučilo je vytvářet společenství s druhými lidmi a vybavilo je znalostmi a dovednostmi potřebnými pro aktivní život ve společnosti na počátku třetího tisíciletí. Cílem mateřské školy je poskytovat předškolní vzdělávání založené na křesťanských hodnotách v laskavém a příjemném rodinném prostředí. Svým dětem chce pomoci objevit, že země je báječné místo pro život ve společenství druhých lidí, a kvalitně je připravit pro další vzdělávání. Samozřejmou součástí práce mateřské školy je úzká spolupráce s rodiči i formou společných akcí pro rodiče, děti a zaměstnance mateřské školy. Vzdělávací program je doplněn o kroužek anglického jazyka, keramiku, logopedickou poradnu a další aktivity podle potřeb a zájmu dětí i rodičů. Mateřská škola úzce spolupracuje s prostějovskou komunitou bratří Salesiánů Dona Bosca, kteří se dětem věnují v oblasti katecheze.

Zřizovatel:

Arcibiskupství olomoucké
Wurmova 9, 771 01 Olomouc

Počet pedagogů:

2 stálí pedagogové / 0 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

23 / 1