banner sekce
Sekce

Školství

Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově

Kód v katalogu:

2.03

Adresa:

Komenského 17, Prostějov, 796 01

Kontakt:

Tel.: 582 302 541
E-mail.: cmg@cmgpv.cz
Www: www.cmgpv.cz

IČ:

44053916

Ředitel:

Mgr. Pavel Polcr Tel.: 582 302 542

Kategorie zařízení:

Základní školy římskokatolické církve

Typ:

druhý stupeň základní školy

Rok zahájení provozu:

2015

Spirituál / duchovní služba:

Mgr. Petr Matula SDB, Antonín Pražan SDB, ThD.

Charakteristika zařízení:

V současnosti pouze 2. stupeň základní školy je určen absolventům pátých tříd základní školy, kteří mají zájem o vzdělávání v prostředí církevní školy. Jejich studijní předpoklady jim někdy neumožňují studium na gymnáziu, ale jejich jiné talenty a nadání mohou být rozvíjeny v rámci základního vzdělání a přispět tak k vytvoření pozice, ze které bude snadné pokračovat ve studiu na střední škole, učilišti, případně se zapojit do pracovního procesu. Zároveň je určen dětem, které chtějí spoluvytvářet společenství v rámci církevní školy.

Zřizovatel:

Arcibiskupství olomoucké
Wurmova 9, 771 01 Olomouc

Počet pedagogů:

10 stálých pedagogů / 0 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

107 / 4