Další

Církev vnímá média jako důležitý prostředek mezilidské komunikace, proto jejich rozvoj patří dlouhodobě mezi důležité úkoly každého křesťanského společenství. Tradice vlastních sdělovacích prostředků v církvi je dlouhá, neboť se církev vždy snažila, by její hlas byl přítomný i ve veřejném mediálním prostoru.

Křesťanská média mají ve společnosti dva důležité úkoly. Prvním z nich je šířit radostnou zvěst Evangelia a pomáhat v pastoračním úsilí duchovních. Druhým je přinášet zpravodajství z církevního prostředí. Nabídka různých křesťanských titulů je široká a umožňuje výběr mezi různými žánry i mediálními obsahy.

Některá další křesťanská média:

Česká televize náboženské pořady www.ceskatelevize.cz/porady/tema/nabozenske
Český rozhlas náboženské pořady www.rozhlas.cz/nabozenstvi 
Duha dětský časopis www.mojeduha.cz 
Nezbeda a Cvrček dětské časopisy www.casopisnezbeda.cz 
Tarsicius časopis pro ministranty www.tarsicius.cz 
IN časopis pro dívky www.in.cz 
děti.Víra.cz portál pro děti o víře http://deti.vira.cz
Cesty katecheze revue pro katechetiku www.cestykatecheze.cz 
Salve revue pro teologii http://salve.op.cz 
Světlo týdeník Matice cyrilometodějské http://svetlo.maticecm.cz  
Immaculata mariánský dvouměsíčník http://immaculata.minorite.cz
RC Monitor publicistický čtnáctideník http://rcmonitor.cz
Milujte se! časopis pro novou evangelizaci http://milujte.se
Víra.cz víra na internetu www.vira.cz
Pastorace.cz podklady pro pastoraci a duchovní život www.pastorace.cz
Modlitba.cz o křesťanské modlitbě www.modlitba.cz 
Liturgie.cz hlavní liturgický portál www.liturgie.cz