banner sekce
Sekce

Školství

Dívčí katolická střední škola

Kód v katalogu:

4.01

Adresa:

Platnéřská 4, PRAHA 1, 11000

Kontakt:

Tel.: 221 108 268
E-mail.: divciskola@divciskola.cz
Fax.: 221 108 272
Www: http://www.divciskola.cz

IČ:

47611162

Číslo účtu:

75433011/0100

Ředitel:

Mgr. Josef Civín

Kategorie zařízení:

Střední školy římskokatolické církve

Typ:

střední odborná škola, speciální střední škola

Rok zahájení provozu:

1990

Spirituál / duchovní služba:

Školního kaplana škola nemá.

Charakteristika zařízení:

Studium je přednostně určeno pro dívky prospěchově slabé, dívky s různými handicapy zdravotními příp. psychickými a pro dívky sociálně ohrožené. Je kladen velký důraz na vytváření kvalitních vztahů a příjemného prostředí ve škole. Dívky jsou vedeny k samostatnosti, k ochotě pomáhat si navzájem a k celoživotnímu vzdělávání. Víra není podmínkou pro přijetí, dívky jsou ale důsledně vedeny k vzájemné toleranci. Škola má bezbariérový vstup. Přijímají se dívky po ukončení povinné školní docházky, přihlášky si mohou podávat vycházející z nižších ročníků ZŠ i dívky ze ZvŠ. Průběžně mohou být přijímány studentky neúspěšné na SŠ, SOU, OU. Studium je zakončeno závěrečnými zkouškami, po jejich úspěšném složení absolventky získají akreditovaná osvědčení: Pracovník v sociálních službách, Všeobecný sanitář, Pečovatel o děti od tří do patnácti let, Hospodyně, Kuchařské práce. V uvedených oborech pořádáme rekvalifikační kurzy pro dospělé muže a ženy. Možnost ubytování ve vlastním školním zařízení a služba školního (vlastního) psychologa, sociálního pracovníka a speciálního pedagoga.

Zřizovatel:

Arcibiskupství pražské
Hradčanské náměstí 16, 119 02 Praha 1

Ubytování:

KDM u sv. Ludmily, Praha 2, Francouzská 1

Počet pedagogů:

7 stálých pedagogů / 5 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

52 / 4