Dokumenty vatikánských institucí

Název Náhled Stáhnout
Kongregace pro bohoslužbu a svátosti List o slavení liturgie během pandemie covid-19 a po ní (15. srpna 2020).pdf PDF
Poselství Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji ke Světovému dni cestovního ruchu 27. září 2020.pdf PDF
Kongregace pro klérus_Představení Instrukce „Pastorační konverze farního společenství“ (20. července 2020).pdf PDF
Kongregace pro klérus_Instrukce „Pastorační konverze farního společenství“ (29. června 2020).pdf PDF
Kongregace pro nauku víry_Odpovědi a Věroučná nóta_Platnost křtu formulí „My tě křtíme…“ (24. června 2020).pdf PDF
Prohlášení ze zasedání předsednictev CCEE a COMECE, St. Gallen (4. června 2020).pdf PDF
Společné prohlášení předsedů COMECE a CEC k situaci pandemie covid–19 (2. dubna 2020).pdf PDF
Kongregace pro východní církve Sbírka na Svatou zemi 2020 – nový termín (27. března 2020).pdf PDF
Kongregace pro východní církve Sbírka na Svatou zemi 2020 (26. února 2020).pdf PDF
Apoštolská penitenciárie Dekret o prodloužení plnomocných odpustků přivlastnitelných zemřelým od 25. října (2. ledna 2020).PDF PDF
Poselství k Světovému dni cestovního ruchu (2019).pdf PDF
Mladí lidé, víra a rozlišování povolání (2018)_přípravný dokument.pdf PDF
Vydávat ze sebe to nejlepší (2018).pdf PDF
Mladí lidé, víra a rozlišování povolání (2018)_instrumentum laboris.pdf PDF
Mladí lidé, víra a rozlišování povolání (2018)_závěrečný dokument presynodálního setkání.pdf PDF
Poselství k Mezinárodnímu dni proti drogám (2017).pdf PDF
Poselství k Světovému dni turistiky (2017).pdf PDF
Stanovy Dikasteria pro laiky, rodinu a život (2016).pdf PDF
Poselství k Světovému dni turistiky (2016).pdf PDF
Kongregace pro východní církve: Sbírka na Svatou zemi 2019 (6. března 2019) PDF