banner sekce
Sekce

Školství

Harmonogramy výzev

Harmonogramy výzev Operační programů

I. Operační program Výkum, vývoj a vzdělávájní (OP VVV)

Datum vyhlášení - ukončení Název Popis Detail
OP VVV - aktuálně vyhlášené výzvy

7.4.2016 - 30.6.2017

Výzva č. 22 a 23 Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I

Výzva pro ZŠ a MŠ na území hl. m. Prahy a v ČR

Seminář pro církevní školy

Stránky výzvy na webu MŠMT

30.11.2016 - 30.9.2017

Výzva č. 35 a 42 Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I

Výzva pro ŠŠ a VOŠ na území hl. m. Prahy a v ČR

Seminář pro církevní školy

Stránky výzvy na webu MŠMT

27.9.2016 - 11.12.2017

Výzva č. 39 - Inkluzivní
vzdělávání pro
KPSVL II

Podpora inkluzivního vzdělávání na školách na území sociálně
vyloučených lokalit.

Stránky výzvy na webu MŠMT

OP VVV - nejbližší plánované výzvy

březen 2017-
červen 2017

Č. 41 - Výzva pro VOŠ

Zvyšování kvality výuky cizích jazyků
Tvorba otevřených digitálních učebních zdrojů Modernizace metod hodnocení studentů.
Zavedení modulového systému výuky
Inovace odborné praxe na VOŠ, podpora stáží a praxístudentů VOŠ u budoucích zaměstnavatelů.

VOŠ na území hl. m. Prahy a ČR

říjen 2017-
říjen 2018

Č. 44 - Podpora
zájmového
vzdělávání
projekty
zjednodušeného
vykazování

Personální podpora, další vzdělávání pedagogických pracovníků

Děti a žáci v zájmovémvzdělávání, pedagogičtí pracovníci SVČ, ŠD a ŠK

SVČ, ŠD a ŠK na území hl. m. Prahy a ČR

II. Integrovaný regionální operační program (IROP)

Datum vyhlášení
- ukončení
Název Popis Detail
10/2016 -
04/2017
56 - Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání detail
10/2016 -
04/2017
57- Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL) detail
10/2016 -
10/2022
58 - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (ITI) detail
10/2016 -
10/2022
59 - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (IPRÚ) detail
10/2016 -
10/2022
66- Regionální vzdělávání (ITI) detail
10/2016 -
10/2022
67- Regionální vzdělávání (IPRÚ) detail
1/2017 -
10/2022
68 - Komunitně vedený místní rozvoj - vzdělávání detail

III. Operační program Praha - pól růstu ČR

Datum
vyhlášení - ukončení
Název Popis Detail
19.10.2016-
30.3.2017
20 - Modernizace zařízení a vybavení pražských škol detail
29.9.2016-
30.3.2017
23 - Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze detail
Plán výzev na rok 2017
22.03.2017-
14.12.2017
28 - Inkluze a multikulturní vzdělávání
04.10.2017-
29.03.2018
36- Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče
04.10.2017-
29.03.2018
37 -Modernizace zařízení a vybavení pražských škol

IV. Operační program zaměstnanost

Datum
vyhlášení - ukončení
Název Popis Detail
2.11.2015 -
31.3.2017
03_15_024- Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny
31.3. 2016 -
14.12.2018
03_16_045-Integrované územní investice (ITI)
29.4.2016 -
31.12.2021
03_16_047 - Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje
1.6.2017 -
 30.5.2018
03_16_056 - Podpora podnikání mimo Prahu
31.10.2016 -
 30.6.2017
03_16_125 - Využití technologických inovací v oblasti zaměstnanosti, sociální integrace a veřejné správy
30.11.2016 -
 30.6.2017
03_16_132 - Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na vybudování + provoz a transformaci + provoz mimo hl. m. Prahu
1.5.2017 -
 1.6.2017
03_17_077 - Podpora dětských klubů při základních školách s možností podpory letních příměstských táborů mimo Prahu školy a školská zařízení
1.5.2017 -
1.6.2017
03_17_078 - Podpora dětských klubů při základních školách s možností podpory letních příměstských táborů v Praze školy a školská zařízení
1.7.2017 -
29.12.2017
03_17_082- Sociální inovace (opakování výzvy č. 1)

V. Operační program životní prostředí

Datum
vyhlášení - ukončení
Název Popis Detail
3.4.2017
29.9.2017
Výzva č. 70 - SC 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
3.4.2017
29.9.2017
Výzva č. 61 - 5.2 Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

Plán výzev na rok 2016/2017

Souhrnný plán výzev z operačních programů na rok 2016/2017 je uveden v níže přiloženém dokumentu.

Soubory ke stažení