Hnutí

Uvnitř církve existují rozmanitá uskupení (společenství), ve kterých může každý věřící realizovat svá obdarování a schopnosti konkrétním způsobem. Každá z těchto iniciativ zaplňuje jinou oblast potřeb církve a světa a vzájemně se doplňují. Jsou plodem pestrosti života církve.

„Jedním z darů Ducha naší době je bezesporu rozkvět církevních hnutí, která jsou velkým motivem naděje pro církev a pro lidi. Bůh i skrze tato hnutí otevírá církvi nové cesty do budoucnosti, nový pohled na vanutí a působní Ducha Svatého – stejně jako kdysi o Letnicích,“ řekl Jan Pavel II.

Katolická hnutí a nové komunity v České republice, které evidují jednotlivá biskupství a ČBK:

Komunita Blahoslavenství http://www.blahoslavenstvi.cz/ 
Comunione e Liberazione http://cz.clonline.org/ 
Cursillo http://cursillo.hyperlink.cz/ 
Komunita Emmanuel http://www.emmanuel.cz/ 
Fatimský apoštolát http://www.cm-fatima.cz/ 
Hnutí Fokoláre http://www.focolare.cz/ 
Charismatická obnova http://www.cho.cz/ 
Komunita Chemin Neuf http://www.chemin-neuf.cz/ 
Koinonia Jan Křtitel www.koinonia.cz/ 
Mariina Legie www.legio-mariae.cz/
Miles Jesu https://www.milesjesu.com/sk/?l=sk 
Modlitby matek http://www.modlitbymatek.cz/ 
Neokatechumenátní cesta http://www.camminoneocatecumenale.it/ 
Komunita Noe http://www.komunitanoe.cz/ 
Regnum Christi http://www.regnumchristi.org/slovensky/ 
Komunita Sant‘ Egidio http://www.santegidio.cz/ 
Schönstattské hnutí http://www.schoenstatt.cz/ 
Světlo-život http://svetlo-zivot.cz/  
Víra-světlo http://viraasvetlo.evangnet.cz/