Mons. Jan Baxant

Mons. Jan Baxant

UT VIDEAM
("Ať vidím", Mk 10,51)

Životopis

Narodil se 8.10.1948 v Karlových Varech. Pochází ze šesti sourozenců, bratr Pavel je rovněž kněz, sestra Marie vede Bohu zasvěcený život. Po maturitě na Střední průmyslové škole zeměměřičské v Praze byl přijat na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Praze se sídlem v Litoměřicích. Po ukončení studia přijal kněžské svěcení dne 23.6.1973 v Praze z rukou Mons. Františka Tomáška.

Svou kněžskou službu začínal jako kaplan v Kolíně v letech 1973 až 1975. Poté působil jako administrátor nejprve v Bystřici u Benešova (v letech 1975 až 1983) a pak ve farnosti sv. Antonína v Praze – Holešovicích (v letech 1983 až 1990).

V roce 1990 byl jmenován vicerektorem a posléze v roce 1993 rektorem Arcibiskupského kněžského semináře v Praze. Od roku 1997 pokračoval v kněžské službě jako farář nejdříve v Kolíně, a pak od roku 2000 až do konce roku 2002 ve farnosti Matky Boží před Týnem v Praze.

Od 1.1.2003 působil jako generální vikář českobudějovické diecéze. Biskupem litoměřickým byl jmenován 4.10.2008 a svěcení z rukou kardinála Miloslava Vlka přijal dne 22.11.2008. Hovoří německy, francouzsky, italsky a rusky.

V ČBK je členem ekonomicko-právní komise, předsedou ekonomické rady a předsedou komise pro sdělovací prostředky a Katolický týdeník.


Základní data

Narozen: 8. 10. 1948 v Karlových Varech
Kněžské svěcení: 23. 6. 1973
Jmenován biskupem: 4. 10. 2008
Biskupské svěcení: 22. 11. 2008