banner sekce
Sekce

Katecheze

Kontakty na teologické fakulty v ČR

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Thákurova 3, 160 00 Praha 6
web: www.ktf.cuni.cz

Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Kněžská 8, 370 01 České Budějovice
web: www.tf.jcu.cz

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Univerzitní 22, 771 11 Olomouc
web: www.cmtf.upol.cz

 

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Černá 9, 115 55 Praha 1
web: www.etf.cuni.cz

 

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

Pacovská 350/4, P.O.BOX 56, 140 21 Praha 4
web: www.htf.cuni.cz