Modlitba růžence

Věřím v Boha

Otče náš

Zdrávas Maria (3x, po jménu Ježíš se postupně vkládají slova:)
1. v kterého věříme,
2. v kterého doufáme,
3. kterého milujeme.

Sláva Otci

 

Jednotlivé desátky se skládají z modlitby Otče náš,
deseti Zdrávas Maria a chvalozpěvu Sláva Otci.
Po jménu "Ježíš" ve Zdrávas Maria se přidávají růžencová tajemství:

I. Radostná tajemství

1. kterého jsi z Ducha Svatého počala
2. se kterým jsi Alžbětu navštívila
3. kterého jsi v Betlémě porodila
4. kterého jsi v chrámě obětovala
5. kterého jsi v chrámě nalezla

II. Tajemství světla

1. který byl pokřtěn v Jordánu
2. který zjevil v Káně svou božskou moc
3. který hlásal Boží království a vyzýval k pokání
4. který na Hoře proměnění zjevil svou slávu
5. který ustanovil eucharistii

III. Bolestná tajemství

1. který se pro nás krví potil
2. který byl pro nás bičován
3. který byl pro nás trním korunován
4. který pro nás nesl těžký kříž
5. který byl pro nás ukřižován

IV. Slavná tajemství

1. který z mrtvých vstal
2. který na nebe vstoupil
3. který Ducha Svatého seslal
4. který tě, Panno, do nebe vzal
5. který tě v nebi korunoval

Zdrávas Královno