Radio Proglas

Radio Proglas je křesťanská rozhlasová stanice rodinného typu, která sídlí v Brně. Začala vysílat v roce 1995, a to zásluhou skupiny křesťanů v čele s katolickým knězem a současným ředitelem Martinem Holíkem, kteří byli v tomto úsilí podpořeni brněnským biskupstvím.

Název radia ne náhodou odkazuje na nejstarší staroslověnskou literární památku na našem území – Předzpěv k evangeliu, který přinesli na Moravu soluňští bratři Cyril a Metoděj v 9. století.

Dramaturgie Proglasu staví na široké nabídce pořadů, ze kterých si může vybrat posluchač každé generace. Základ  programového schématu tvoří pořady duchovně-vzdělávací a kulturní, pořady pro děti a mládež, pamatujeme také na seniory. Velký důraz klademe na jedinečný charakter  a podobu našeho zpravodajství, které kromě hlavních událostí u nás a ve světě pravidelně informuje i o dění v křesťanských církvích.  Nezapomínáme ani na misijní a evangelizační charakter našeho vysílání - důležitou součástí jsou aktuální křesťanská svědectví a praktické zkušenosti ze života s Bohem. Zprostředkováváme také pravidelné přenosy mší svatých a společných modliteb a pobožností. Nabízíme rovněž pestrý výběr naší i zahraniční hudby, a to různého žánrového zaměření, na své si přijdou jak příznivci hudby populární, tak posluchači vážné hudby, jazzu a alternativních hudebních směrů, jako je např. world music.

Radio Proglas vysílá zcela bez reklam. Peníze na provoz získáváme z dobrovolných příspěvků a darů posluchačů prostřednictvím Nadačního fondu Radia Proglas. Důležitou roli zde hraje Klub přátel Radia Proglas, volné sdružení rodin i jednotlivců, kteří Proglas poslouchají, šíří jeho dobré jméno  a dle svých možností ho pravidelně finančně podporují.

Vysílání je připravováno nejen v Brně, ale také v hlavních městech jednotlivých diecézí, kde sídlí regionální studia, tedy v Olomouci, Ostravě, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Litoměřicích, Praze a Plzni. Na vysílání spolupracujeme s různými křesťanskými církvemi a médii.

Internetové stránky www.proglas.cz