Senioři

Pozornost církve a její angažovanost vůči seniorům nejsou nic nového. Staří byli adresáty jejího poslání a její pastýřské péče během staletí a v nejrůznějších situacích.

Křesťanská „caritas“ se zasazovala o jejich potřeby a zakládala různá díla pro službu seniorům, a to především díky iniciativě a péči řeholních kongregací a laických společenství. Učitelský úřad církve byl vzdálen od myšlenky posuzovat tuto otázku jen jako problém pomoci a dobročinnosti, ale vždy zdů- razňoval prvořadou důležitost ocenění lidí každého věku, a všechny vyzýval, aby napomáhali tomu, že se neztratí lidské a duchovní bohatství a zásoby zkušeností a rad nashromážděné během celého života

Přípravu program pro seniory mají na starost obvykle animátoři. Animátorem seniorů může být každý, kdo nějakým způsobem chce pracovat či jinak působit v oblasti pastorační péče o seniory jak v rámci církevních, tak i ostatních organizací. Celostátní setkání animátorů seniorů je akce, jejímž cílem je formačně-vzdělávací podpora prostřednictvím přednášek s odborníky, vzájemná komunikace a výměna zkušeností účastníků a povzbuzení pro další nebo novou práci.

Církevní web Simeon.cz je zaměřený na seniory a nabízí, tematické články, zamyšlení, adresář českého katolického internetu a reportáže z různých akcí. Uživatelé mohou zdarma využívat posílání elektronických pohlednic, přihlásit se k odběru novinek a prostřednictvím redakce zveřejňovat články, pozvánky, inzerci nebo vzkazy. Název tohoto webu nese jméno významné osobnosti Nového zákona – starce Simeona. Ten je v Lukášově evangeliu popisován jako spravedlivý a zbožný člověk, který očekává záchranu Izraele. Tuto záchranu rozpoznává v malém dítěti Ježíši a veřejně proklamuje víru v něho. Být svědkem víry je jedním z nejdůležitějších úkolů staršího člověka. K tomu, aby mohl člověk dobře realizovat tento úkol, potřebuje duchovně načerpat a získat nové impulzy. Jedním z pomocníků na této cestě je právě web Simeon.

Foto: Člověk a víra/Vojtěch Pospíšil