banner sekce
Sekce

Školství

Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Kód v katalogu:

3.12

Adresa:

Barvičova 85, BRNO, 602 00

Kontakt:

Tel.: 543 429 111
E-mail.: bigy@bigy.cz
Fax.: 543 211 300
Www: http://www.bigy.cz

IČ:

532525

Číslo účtu:

1555548621/0100

Ředitel:

Mgr. Karel Mikula Tel.: 543 429 126
E-mail.: karel.mikula@bigy.cz

Kategorie zařízení:

Gymnázia římskokatolické církve

Typ:

osmileté a čtyřleté gymnázium (všeobecný, přírodovědný nebo humanitní obor)

Rok zahájení provozu:

1990

Spirituál / duchovní služba:

R.D.Mgr.Blažej Hejtmánek blazej.hejtmanek@bigy.cz. +420 543 429 123

Charakteristika zařízení:

Určujícím faktorem výchovy a vzdělání na Biskupském gymnáziu jsou zřetelně manifestované křesťanské hodnoty, jež jsou východiskem veškeré pedagogické práce. Usiluje o vytváření prostoru pro svobodné a zároveň zodpovědné a sebevědomé křesťany. Nabízíme vysoký odborný standard s důrazem na duchovní rozvoj osobnosti. Škola má k dispozici faru v Opatově u Třebíče, rozvíjí partnerskou spolupráci se zahraničními školami (Polsko, Německo, Rakousko, Itálie), účastní se projektů Socrates-Comenius a nabízí řadu mimoškolních aktivit. Zprostředkovává ubytování pro chlapce i dívky. Nachází se v klidné lokalitě dostupné MHD.

Zřizovatel:

Biskupství brněnské
Petrov 1, 600 01 Brno

Ubytování:

CSD Petrinum, Veveří 15, Brno - chlapci<br /> Domov u Svaté Rodiny, Grohova 10/12, Brno - dívky<br /> DM Klášterského 4, Brno - dívky

Počet pedagogů:

67 stálých pedagogů / 7 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

833 / 28