banner sekce
Sekce

Školství

Církevní mateřská škola Ovečka v Olomouci

Kód v katalogu:

1.22

Adresa:

Na Hradě 246/2, Olomouc, 779 00

Kontakt:

Tel.: 604 941 800
E-mail.: cms-ovecka@seznam.cz
Www: http://www.cms-ovecka.cz

IČ:

71341242

Číslo účtu:

246795501/0300

Ředitel:

Mgr. et Bc. Ilona Hamplová, Ph.D. Tel.: 739 344 027
E-mail.: cms-ovecka@seznam.cz

Kategorie zařízení:

Mateřské školy římskokatolické církve

Typ:

mateřská škola

Rok zahájení provozu:

2011

Spirituál / duchovní služba:

školní kaplan P. Mgr. Antonín Štefek; duchovní vedení biskup Mons. Antonín Basler

Charakteristika zařízení:

Církevní mateřská škola Ovečka v Olomouci je otevřena od 1. září 2011. Nachází se v historickém jádru města. CMŠ Ovečka v Olomouci je dvoutřídní, max. povolená kapacita je 45 dětí. Součástí je prostorná zahrada. Školní vzdělávací program pro CMŠ Ovečka v Olomouci vznikal na podkladě Rámcového vzdělávacího programu, který vydal VÚP v roce 2007. V rámci ŠVP CMŠ byl systematicky zabudován a rozpracován program Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta „Aby malé bylo velké“. Program je v souladu se ŠVP koncipován podle proměn ročních období, zahrnuje principy křesťanství, zároveň aktuálně navazuje na oslavu křesťanských tradic, svátků a nabízí orientaci v křesťanském prostředí a úctu k životu.. Rovněž nabízí celou řadu zajímavých činností, impulsů i příběhů, které podněcují vnitřní růst a otevřenost dítěte, empatii, pozitivní smýšlení, tvořivost, komunikativní schopnosti, schopnost spolupráce. Školní vzdělávací program CMŠ Ovečka integruje do výchovy a vzdělávání v předškolním věku prvky Montessori pedagogiky, zaměřuje se více na ekologii a uplatňuje podporu zdraví. Nad rámec ŠVP je program zaměřen na rozvoj vědomí křesťanské identity a budování křesťanského společenství, na poznávání osobností křesťanství a usiluje o výchovu k vnímání křesťanských symbolů, tradic a svátků. Charakteristikou církevní mateřské školy je výchovné prostředí, ve kterém je vzdělávání považováno za službu životu. Pro tuto službu je charakteristický postoj vnímavosti k životu jako základ života ve vztazích a radost z bytí v přítomnosti jako základ nacházení smyslu života.

Zřizovatel:

Arcibiskupství olomoucké
Wurmova 9, 771 01 Olomouc

Počet pedagogů:

6 stálých pedagogů / 0 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

68 / 3