banner sekce
Sekce

Školství

Církevní mateřská škola sv. Jakuba v Kutné Hoře

Kód v katalogu:

1.24

Adresa:

Václavské náměstí 275, Kutná Hora, 284 01

Kontakt:

Tel.: 731 191 017
E-mail.: materska.skola@khfarnost.cz
Www: http://www.cmsjakub.cz/

IČ:

71342249

Číslo účtu:

207427642/0600

Ředitel:

Mgr. Barbora Křivohlavá E-mail.: materska.skola@khfarnost.cz

Kategorie zařízení:

Mateřské školy římskokatolické církve

Typ:

mateřská škola

Rok zahájení provozu:

2012

Spirituál / duchovní služba:

Charakteristika zařízení:

Děti navštěvují krásné prostory v prvním patře historického domu na Václavském náměstí a zahradu na pozemku blízkého kláštera svaté Voršily. Zahrada je vybavena indiánským týpí a herními prvky z přírodních materiálů. O své žáčky se starají tři pedagožky, které připravily školní vzdělávací program speciálně zaměřený na náboženskou výchovu, doplněnou prvky Montessori a lesní pedagogiky. Děti jsou v jejím rámci vedeny k vzájemné úctě, ke zdravému vztahu k přírodě, věcem a především k druhým lidem. Zároveň se učí objevovat skutečnost, že svět, ve kterém žijí, vychází z křesťanských kořenů a tradic. Církevní mateřskou školu sv. Jakuba zřizuje Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora ve spolupráci s Římskokatolickou farností Kutná Hora – Sedlec. Škola svou činností navazuje na práci Rodinného centra Pec a především jím zřizovaného Centra denní péče Semínka. Ve školním roce 2012/2013 byla otevřena a naplněna jedna třída s kapacitou 28 dětí.

Zřizovatel:

Římskokatolická farnost-arciděkanství Kutná Hora
Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora

Počet pedagogů:

3 stálí pedagogové / 0 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

28 / 1