banner sekce
Sekce

Školství

Církevní mateřská škola "U sv. Josefa"

Kód v katalogu:

1.11

Adresa:

Na Sadech 2035/19, ČESKÉ BUDĚJOVICE, 370 01

Kontakt:

Tel.: 387 422 295, 387 001 525
E-mail.: skolkacb@gmail.com
Fax.: 387 001 525
Www: http://www.skolkasvj.ic.cz

IČ:

49020790

Číslo účtu:

pro příjem dotace z MŠMT: 2294743/0300 pro příjem z ostatních zdrojů: 104 011 812/0300

Ředitel:

Mgr. Zdeňka Maňáková Tel.: 387 422 295
E-mail.: skolkacb@gmail.com

Zástupce ředitele:

S.M. Vlasta Čaplová DiS.

Kategorie zařízení:

Mateřské školy římskokatolické církve

Typ:

mateřská škola

Rok zahájení provozu:

1993

Spirituál / duchovní služba:

P. Tomáš Cyril Havel, CFSsS br.cyril@seznam.cz

Charakteristika zařízení:

Církevní mateřská škola "U sv. Josefa" navazuje na šedesátiletou historii mateřské školy „U sv. Josefa“, která byla násilně přerušena v roce 1949. Škola obnovila svůj provoz v září 1993 jako jednotřídní předškolní zařízení. V roce 1996 přibylo 2. oddělení. Od 1. 9. 2010 přibyla ještě třetí třída CMŠ. Škola má celkovou kapacitu 75 dětí. CMŠ je koncipována jako věkově heterogenní předškolní zařízení pro děti ve věku od 3 do 6 let. Budova školy se nachází v objektu kláštera kongregace, její součástí je také zahrada vybavená pískovišti, klouzačkami, průlezkami, různými eko-koutky a jinými herními prvky. Máme velmi blízko do parku i do centra města a díky blízkým zastávkám autobusů MHD také do přírody za město. Nabízíme dětem výuku na zobcovou flétnu. Předškolní děti každoročně absolvují předplavecký výcvik a kurz základů bruslení. V omezené míře integrujeme i děti se zdravotním postižením. Pedagogům při péči o ně pomáhá asistent. Filozofie školy: Motto naší školy: všichni zaměstnanci se snaží vytvářet mateřskou školu rodinného typu a chtějí, aby si děti odnesly do života „radostnou odvahu žít“. Máme dvě velké priority: přátelské vztahy mezi dětmi a vztahy mezi zaměstnanci. Chceme, aby bylo v MŠ nám i dětem dobře. - Naše MŠ je postavena na křesťanských hodnotách a směřuje děti do budoucnosti - neklade si za cíl pouze přípravu dětí na vstup do ZŠ, ale chceme dětem pomoci zařadit se do společnosti – jde nám tedy o celého člověka – v jeho rovině intelektuální, citové, volní i sociální. - Velkým pomocníkem je nám svět okolo nás. Vycházíme z ekologické výchovy a jejích metod - zkoumáme přírodu všemi smysly, učíme se zodpovědnosti ve vztahu k prostředí, které nás obklopuje. Snažíme se podpořit v dětech schopnost vnímat svět a přírodu zodpovědně a vážit si jí, vnímat ji jako dar od dobrého Boha v její kráse a rozmanitosti a naučit se žasnout nad její krásou a „poslouchat ji“. - Nejde nám jen o konkrétní izolované dítě, ale chceme působit v rámci našich možností i na rodinu. Chceme být oporou, pomáhat poradensky, spolupracujeme s různými odborníky.

Zřizovatel:

Česká provincie Kongregace Školských sester de Notre Dame
Hornokrčská 3, 140 00 Praha 4

Počet pedagogů:

8 stálých pedagogů / 0 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

75 / 3