banner sekce
Sekce

Školství

Církevní střední zdravotnická škola, s.r.o. - Brno

Kód v katalogu:

4.10

Adresa:

Grohova 14/16, BRNO, 602 00

Kontakt:

Tel.: 541 246 863
E-mail.: skola@grohova.cz
Fax.: 541 241 576
Www: http://www.grohova.cz

IČ:

27681866

Číslo účtu:

35-4784430217/0100

Ředitel:

Mgr. David Kasan E-mail.: kasan@grohova.cz

Kategorie zařízení:

Střední školy římskokatolické církve

Typ:

střední odborná škola

Rok zahájení provozu:

1990

Spirituál / duchovní služba:

P. Pavel Kolář ing.kolar@gmail.com +420 739 217 845

Charakteristika zařízení:

Základním cílem a posláním školy je příprava mladých lidí k plnohodnotné službě trpícímu člověku. Škola věnuje velkou pozornost výchovnému působení, které je směrováno ke křesťanským hodnotám. Vedeme žáky ke vzájemné toleranci a přátelství, smyslu pro povinnost, k odpovědnosti k sobě samým i bližním. Výhodou je v tomto směru menší velikost školy a její rodinná atmosféra. Na naší škole lze studovat čtyřleté maturitní obory Zdravotnický asistent a Zdravotnické lyceum a tříletý učební obor Ošetřovatel. Škola leží v centru města Brna. Má k dispozici moderně vybavené odborné učebny, počítačovou učebnu s přístupem na internet, posilovnu aj. Školné se neplatí, ubytování a stravování je zajištěno. Z mimoškolní činnosti nabízíme sborový zpěv, výuku cizích jazyků, kroužek první pomoci aj.

Zřizovatel:

Kongregace milosrdných sester III. Řádu sv. Františka pod ochranou svaté rodiny v Brně
Grohova 18, 602 43 Brno

Ubytování:

Pro dívky Církevní domov mládeže Svaté Rodiny a školní jídelna s.r.o., Grohova 10/12, 602 00 Brno <br /> Pro chlapce Církevní domov mládeže Petrinum, Veveří 462/15, 602 00 Brno

Počet pedagogů:

32 stálých pedagogů / 10 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

308 / 13