banner sekce
Sekce

Školství

Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra

Kód v katalogu:

2.20

Adresa:

Jungmannova 349/3, OSTRAVA , 702 51

Kontakt:

Tel.: 596 133 426
E-mail.: zs.pittra@email.cz
Fax.: 596 133 426
Www: http://www.czsms.cz

IČ:

850381

Číslo účtu:

373463913/0300

Ředitel:

PhDr. Soňa Tarhoviská Tel.: 596 133 426
E-mail.: zs.pittra@email.cz

Zástupce ředitele:

Mgr. Darina Drozdová zs.pittra@email.cz

Kategorie zařízení:

Základní školy římskokatolické církve

Typ:

úplná základní škola

Rok zahájení provozu:

1993

Spirituál / duchovní služba:

nenahlášeno

Charakteristika zařízení:

Škola naplňuje odkaz Přemysla Pittra, tj. pomáhá sociálně potřebným dětem. Poskytuje vzdělání především romským dětem z lokality Moravská Ostrava a Přívoz, z čehož vyplývají specifika, promítající se do výchovně vzdělávacího procesu školy, který doplňuje sociální program. Chceme dosáhnout úrovně vzdělání a chování, která bude srovnatelná s běžnými základními školami a umožní dětem úspěšný vstup do majoritní společnosti. Usilujeme o pozitivní a ohleduplné vzdělávací prostředí respektující míru schopností a nadání dětí. Integrujeme děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Schopnosti a talent našich žáků rozvíjíme prostřednictvím zájmových kroužků. Základním východiskem je individuální přístup k žákům, který je realizován v menších žákovských kolektivech a s pomocí vychovatelů - asistentů učitele. Naším cílem je multikulturní výchova.

Zřizovatel:

Biskupství ostravsko-opavské
Kostelní 1, 728 02 Ostrava 1

Počet pedagogů:

23 stálých pedagogů / 1 externí pedagog

Počet studentů / Počet tříd:

273 / 15