banner sekce
Sekce

Školství

Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně

Kód v katalogu:

2.16

Adresa:

Česká 4787, ZLÍN, 760 05

Kontakt:

Tel.: 577 271 434, 577 011 686
E-mail.: czs@czszlin.cz
Fax.: 577 271 434
Www: http://www.czszlin.cz

IČ:

49157841

Číslo účtu:

3717947/0300

Ředitel:

Mgr. Michaela Černošková Tel.: 606 267 448
E-mail.: czs@czszlin.cz

Kategorie zařízení:

Základní školy římskokatolické církve

Typ:

úplná základní škola

Rok zahájení provozu:

1994

Spirituál / duchovní služba:

o. Pavel Glogar (SDB)+420 604 755 554 pavelglogar@centrum.cz

Charakteristika zařízení:

Škola se nachází na sídlišti Jižní Svahy v blízkosti Salesiánského klubu mládeže, s jehož kněžími úzce spolupracuje – vyučují zde náboženskou výchovu. Kromě ranní modlitby, školních mší svatých v kostele, třídních mší ve škole, školní jarní pouti, prožíváme církevní rok různými aktivitami (adventní zpívání, jarmarky, soutěže, divadlo apod.) Ve škole jsou využívány odborné učebny – informatiky, hudební výchovy, přírodopisu, dílna a atelier pro keramický kroužek. Žáci si mohou vybrat i z dalších nabízených kroužků mimoškolní zájmové činnosti (florbal, pohybové hry, keramika, biblické tance, flétna, dyslektický,schola, dramatický, příprava na přijím. zkoušky atd.). Žáci se aktivně zapojují do projektů jako např.:„Adopce na dálku“. K životu ve škole se můžou vyjádřit zástupci tříd ve školním parlamentu. Součástí školy je kuchyň s jídelnou a školní družina.

Zřizovatel:

Arcibiskupství olomoucké
Wurmova 9, 771 01 Olomouc

Počet pedagogů:

15 stálých pedagogů / 0 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

150 / 9