banner sekce
Sekce

Školství

Církevní základní škola Borohrádek

Kód v katalogu:

2.10

Adresa:

Nádražní 233, BOROHRÁDEK , 517 24

Kontakt:

Tel.: 494 381 228, 604 188 774
E-mail.: cirkevniskolaborohradek@seznam.cz
Www: http://www.czsborohradek.webnode.cz

IČ:

42887941

Číslo účtu:

2350508-524/0600 GE Money Bank Kostelec nad Orlicí

Ředitel:

Jitka Kadrmasová Tel.: 608 774 470
E-mail.: cirkevniskolaborohradek@seznam.cz

Kategorie zařízení:

Základní školy římskokatolické církve

Typ:

základní škola 1.-5.ročník

Rok zahájení provozu:

1992

Spirituál / duchovní služba:

P. Jan Kunert j.kunert@tiscali.cz+420 731 598 859

Charakteristika zařízení:

Díky nízkému počtu žáků ve třídách preferujeme individuální přístup ke každému dítěti. Péče o integrované žáky (s vývojovými poruchami učení a chování - 25% žáků) je pro naši školu samozřejmostí. Integrujeme také žáky s mentální retardací. Při výuce využíváme nových metod (např. projektového vyučování). Od 1. třídy se povinně vyučuje náboženství, etická výchova a cizí jazyk (A, N). I mimoškolní činnost je velmi bohatá (12 kroužků v celkovém trvání 30 hodin týdně, zajišťuje 7 vyučujících - sportovní hry, keramika, hudebně dramatický kroužek, výuka hry na hudební nástroje, anglická konverzace, Orffův rytmický kroužek, jóga a další). Protože naší školu navštěvují i děti z okolí, svážíme děti školním mikrobusem "Emánkem" (Emanuel = Bůh s námi).

Zřizovatel:

Biskupství královehradecké
Velké náměstí 35, 500 01 Hradec Králové

Počet pedagogů:

6 stálých pedagogů / 3 externí pedagogové

Počet studentů / Počet tříd:

48 / 5