banner sekce
Sekce

Školství

Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově

Kód v katalogu:

3.16

Adresa:

Komenského 17, PROSTĚJOV , 79601

Kontakt:

Tel.: 582 302 541
E-mail.: cmg@cmgpv.cz
Www: www.cmgpv.cz

IČ:

44053916

Číslo účtu:

1502372319/0800

Ředitel:

Mgr. Pavel Polcr Tel.: 582 302 542
E-mail.: polcr@cmgpv.cz

Zástupce ředitele:

Mgr. Martina Šubčíková subcikova@cmgpv.cz

Kategorie zařízení:

Gymnázia římskokatolické církve

Typ:

všeobecné osmileté gymnázium

Rok zahájení provozu:

1992

Spirituál / duchovní služba:

Mgr. Petr Matula SDB, Antonín Pražan SDB, ThD.

Charakteristika zařízení:

Osmileté všeobecně zaměřené gymnázium je součástí projektu budování prostějovského církevního vzdělávacího centra, které chce poskytovat ucelené vzdělávání od předškolního věku až po maturitu tak, aby mladým lidem pomohlo objevovat životní poslání, naučilo je vytvářet společenství s druhými lidmi a vybavilo je znalostmi a dovednostmi potřebnými pro aktivní život ve společnosti na počátku třetího tisíciletí. Cílem gymnázia je pomáhat mladým lidem objevovat smysl a bohatství lidského poznání a připravovat je k dalšímu studiu na vysokých školách. Vzdělávací program je rozšířen o výuku křesťanské a etické výchovy, vícedenní kurzy osobnostního rozvoje, duchovní obnovy, víkendové a prázdninové pobyty v ČR i zahraničí. Důraz klademe na výuku jazyků a matematiky. Studijní plán zahrnuje dva živé jazyky od primy, třetí živý jazyk si studenti mohou volit v průběhu studia. Na škole působí zahraniční lektoři, žáci mají možnost v průběhu studia získat mezinárodní jazykové certifikáty, absolvovat studijní zahraniční pobyty a jazykové kurzy. Široká nabídka volitelných předmětů umožňuje individuální zaměření vzdělávacího programu. Výchovné působení školy je založeno na osobním příkladu pracovníků školy, na laskavém a náročném přístupu vyučujících netolerující hrubost a násilí, na prostředí důvěry a vzájemné úcty. Samozřejmou součástí školy je informační centrum, školní klub a školní kaple. Gymnázium úzce spolupracuje s prostějovskou komunitou bratří Salesiánů Dona Bosca, kteří se studentům věnují v oblasti duchovního a osobnostního rozvoje.

Zřizovatel:

Arcibiskupství olomoucké
Wurmova 9, 771 01 Olomouc

Počet pedagogů:

24 stálých pedagogů / 4 externí pedagogové

Počet studentů / Počet tříd:

239 / 8