banner sekce
Sekce

Školství

EVANGELIKÁLNÍ TEOLOGICKÝ SEMINÁŘ - VOŠ teologická a sociální - PRAHA 9

Kód v katalogu:

8.06

Adresa:

Stoliňská 2417/41a, Praha 9, 193 00

Kontakt:

Tel.: +420 281 921 734
E-mail.: eva.jaklova@etspraha.cz
Www: http://www.etspraha.cz

IČ:

41 69 01 84

Číslo účtu:

2800 1293 38 / 2010

Ředitel:

Ing. Miloš Poborský Tel.: +420 281 927 136
E-mail.: milos.poborsky@etspraha.cz

Kategorie zařízení:

Církevní školy ostatních zřizovatelů

Typ:

vyšší odborná škola <br /> sociální a teologická činnost

Rok zahájení provozu:

1991

Spirituál / duchovní služba:

Ing. Pavel Raus, M.A. Clin. Psy, M.A.Theol.Pavel.raus@etspraha.cz

Charakteristika zařízení:

Vzdělávací program Pastorační a sociální práce připravuje k výkonu pastorační a sociální práce, včetně řízení a managementu. Vzdělávací program Teologická a pastorační činnost připravuje studenty odborně, prakticky a duchovně pro povolání kazatele, církevního pracovníka v oblasti pastorace, katecheze a misie. Denní forma vzdělávání obou programů je tříletá, dálková forma je čtyřletá. Absolvent získává titul „Dis“. Ve spolupráci s ETF UK mohou studenti v propojeném denním studiu programu pastorační a sociální práce, které trvá celkem čtyři roky, získat vysokoškolský titul „bakalář“. Absolventi teologického zaměření mohou na základě písemné dohody získat dalším studiem na ETF UK vysokoškolský titul „bakalář“ či „magistr“.

Zřizovatel:

Rada Církve bratrské
Soukenická 15, 110 00 Praha 1

Počet pedagogů:

6 stálých pedagogů / 24 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

112 / 11