banner sekce
Sekce

Školství

Mateřská škola Diakonie ČCE Cheb

Kód v katalogu:

7.18

Adresa:

26. dubna 2715/7, Cheb, 350 02

Kontakt:

Tel.: 737 207 495
E-mail.: reditelka@mscheb.cz
Www: http://www.mscheb.cz

IČ:

036 32 504

Ředitel:

Bc. Iva Koubová Tel.: 737 207 495
E-mail.: reditelka@mscheb.cz

Kategorie zařízení:

Školy Českobratrské církve evangelické

Typ:

mateřská škola

Rok zahájení provozu:

2015

Spirituál / duchovní služba:

Charakteristika zařízení:

Mateřská škola je zaměřena na vzdělávání dětí předškolního věku bez zdravotního postižení s možností integrace dětí se speciálně vzdělávacími potřebami, kterou v současné době využívají dvě děti. U těchto dětí pracuje asistent pedagoga. Vzhledem k menšímu počtu dětí než je v běžných třídách MŠ, je naší snahou vytvářet téměř rodinné prostředí s pocitem důvěry, porozumění a bezpečí. Vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu. Během roku s dětmi chodíme každý měsíc do kina nebo divadla, na podzim a na jaře do solné jeskyně, 10x na plavání. Dětem jako nadstandard nabízíme kroužky: Hravé seznamování s němčinou, Šikovné ruce, Seznamování s biblí.

Zřizovatel:

Diakonie Českobratrské církve evangelické
Belgická 22, 120 00, Praha 2

Počet pedagogů:

4 stálí pedagogové / 0 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

40 / 2