banner sekce
Sekce

Školství

MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie - ČESKÝ TĚŠÍN

Kód v katalogu:

8.18

Adresa:

Frýdecká 34, ČESKÝ TĚŠÍN, 737 01

Kontakt:

Tel.: +420 558 746 618
E-mail.: cps.diakonie@tiscali.cz; reditelstvi@cirkevniskola.com
Fax.: 558 764 301
Www: http://www.skolasd.eu

IČ:

70240655

Číslo účtu:

27-2667090277/0100

Ředitel:

Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. Tel.: +420 558 764 333
E-mail.: z.filipkova@slezskadiakonie.cz

Zástupce ředitele:

Mgr. Dagmar Siudová E-mail: d.siudova@slezskadiakonie.cz Telefon: +420 558 746 618

Kategorie zařízení:

Církevní školy ostatních zřizovatelů

Typ:

mateřská škola speciální <br />přípravný stupeň základní školy speciální<br /> základní škola speciální<br />praktická škola jednoletá<br />praktická škola dvouletá

Rok zahájení provozu:

2000

Spirituál / duchovní služba:

Mgr. Jiří Kaleta +420 602 785 197 kaletovict@seznam.cz Mgr. Roman Březina +420 604 486 851 roman.brzezina@email.cz

Charakteristika zařízení:

Práce školy navazuje na činnost Slezské diakonie, organizace pro křesťanskou sociální práci při Slezské církvi evangelické a.v. Škola je zařízení s právní subjektivitou. Škola disponuje třemi odloučenými pracovišti. Ředitelství se nachází na adrese Frýdecká 34, Český Těšín. Na stejné adrese je praktická SŠ jednoletá a dvouletá, na Třanovského č. 10 funguje MŠ a ZŠ. V Bohumíně je na adrese Nerudova 1041 MŠ a ZŠ, na náměstí Svobody 7 SŠ praktická. V Karviné je na adrese Horova 654 MŠ, ZŠ a SŠ praktická. Jsme otevřeni všem bez rozdílu náboženského přesvědčení. Ve výchově a vzdělávání žáků však uplatňujeme prvky křesťanské výchovy, usilujeme o hlubší chápání hodnot vlastního života i o vytváření dobrých vztahů mezi lidmi. Vzděláváme dětí, žáky a studenty s více vadami, mentálním postižením a diagnózou autismus. Vzděláváme podle různých vzdělávacích programů, vždy podle potřeby konkrétního žáka. Naprostá většina žáků pracuje podle individuálních vzdělávacích plánů, které jsou vytvářeny třídním učitelem, odborníkem speciálního pedagogického centra a rodičem žáka. Prioritou školy je kvalitní vzdělávání. Velký důraz klademe na integrační projekty, které úspěšně realizujeme s morální a finanční podporou Města Český Těšín, Bohumín a Karviná. Organizujeme spoustu akcí a zúčastňujeme se aktivit pořádaných jinými organizacemi. V praktické škole žákům nabízíme profesní přípravu pro samostatný život, případně chráněné bydlení, zapojení se do běžného života, získání sebedůvěry a samostatnosti. Studium je doplňováno pravidelnou praxí studentů v terapeutických dílnách Eben - Ezer Slezské diakonie.

Zřizovatel:

Slezská církev evangelická a. v.
Na Nivách 7, Český Těšín

Počet pedagogů:

39 stálých pedagogů / 2 externí pedagogové

Počet studentů / Počet tříd:

98 / 14