banner sekce
Sekce

Školství

Schrödingerův institut

Kód v katalogu:

6.00

Adresa:

Střelecká 1800, VARNSDORF, 407 47

Kontakt:

Tel.: 413 034 800
E-mail.: sekretariat@sinstitut.cz
Www: http://www.sinstitut.cz; www.facebook.com/schrodingeruvinstitut

IČ:

71341510

Ředitel:

Bc. Gabriela Doušová Tel.: 603 515 123
E-mail.: gabriela.dousova@sinstitut.cz

Zástupce ředitele:

Mgr. Jan Šišulák jan.sisulak@sinstitut.cz

Kategorie zařízení:

Školská zařízení a střediska volného času římskokatolické církve

Typ:

středisko volného času

Rok zahájení provozu:

2012

Spirituál / duchovní služba:

Charakteristika zařízení:

Institut vychází ze vzoru americké Promise academy. Obyvatelé v pohraničí jsou zřetelně regionálně, vzdělanostně a sociálně znevýhodnění. Mají mnohem horší podmínky ke vzdělávání, jsou pro ně mnohem méně dostupné kulturní aktivity, zájmové kroužky, umělecké školy, sportovní kluby, doučování, kvalitní domácí příprava. V neposlední řadě je Institut protidrogovou prevencí. Přijetím na SI účastníci získávají přístup k celé řadě aktivit, které jim umožní smysluplně využívat svůj volný čas a připravit se lépe pro svůj další život. Institut je vystavěn na křesťanských principech a opírá se o rodinnou atmosféru. Přidaná hodnota pro ty, kteří se do Institutu zapojí, je nepopiratelná. Institut zabezpečuje zájmovou činnost, rekreaci, tělesné aktivity, kulturní vyžití, náboženské aktivity, odpočinek, spolupráci se seniory, práci s Rómy, regeneraci, pomoc při studiu a samostudiu. Důležitá je i funkce sociální. Institut úzce spolupracuje a koresponduje se školou i rodinou. Struktura volnočasových aktivit institutu je dána rámcově, přizpůsobuje se aktuálnímu zájmu, možnostem vyučujících.

Zřizovatel:

Biskupství litoměřické
Dómské náměstí 1, 412 88 Litoměřice

Počet pedagogů:

12 stálých pedagogů / 94 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

0 / 0

Počet studentů ve středisku volného času / Počet kroužků:

4850 / 0