banner sekce
Sekce

Školství

Stojanovo gymnázium - Velehrad

Kód v katalogu:

3.17

Adresa:

Velehrad 1, VELEHRAD, 687 06

Kontakt:

Tel.: 572 571 091
E-mail.: gym-velehrad@sgv.cz
Fax.: 572 571 099
Www: http://www.sgv.cz

IČ:

70940444

Číslo účtu:

195519426/0300

Ředitel:

Mgr. Michal Hegr Tel.: 734 435 467; 572 571 091
E-mail.: michal.hegr@sgv.cz

Kategorie zařízení:

Gymnázia římskokatolické církve

Typ:

čtyřleté všeobecné gymnázium

Rok zahájení provozu:

2004

Spirituál / duchovní služba:

P. Mgr. Radim Kuchař radim.kuchar@sgv.cz +420 731 626 546

Charakteristika zařízení:

Od 1. září 2004 ve zrekonstruovaném areálu velehradského kláštera působí nově založené církevní STOJANOVO GYMNÁZIUM, jehož zřizovatelem je Arcibiskupství olomoucké. Tato škola navázala na staletou kulturní a výchovnou cisterciáckou a jezuitskou tradici spojenou s Velehradem. Výuka na Stojanově gymnáziu vychází z rámcového vzdělávacího programu, společného pro všechna gymnázia. Chceme, aby každý absolvent byl dobře připraven pro studium na vysoké či vyšší odborné škole. Předností naší školy je, že sídlí v nově zrekonstruované budově, kvalitně vybavené multimediální technikou. Nově zřízené odborné učebny biologie, chemie a fyziky umožňují výuku s použitím moderních metod, učebny pro výuku jazyků poskytují kvalitní zázemí pro získávání vědomostí, jež lze uplatnit v praxi při výměnných pobytech. Na Stojanově gymnáziu mohou studovat chlapci i dívky, věřící i nevěřící, pokud splní kritéria přijímacího řízení a mají touhu spoluvytvářet jednotnou atmosféru školy. Součástí gymnázia je i školní jídelna a domov mládeže, který je k dispozici především žákům větší vzdálenosti. Výchova a denní program ubytovaných žáků vychází z jejich přirozených potřeb. Cílem je vytvoření přátelského prostředí připomínajícího domov, kde každý může rozvíjet své individuální schopnosti, dovednosti a zájmy. Škola od 1. 9. 2010 soustavně pracuje na projektu osobnostního rozvoje, kdy ve spolupráci s DIS Fryšták pomáhá rozvíjet postojovou stránku osobnosti našich studentů, zejména realistické vnímání sama sebe a světa okolo něj. Projekt osobnostního rozvoje umožňuje studentům aktivní formou přemýšlet o sobě, svém okolí, hodnotové orientaci a místě ve světě. Při škole je zřízeno Středisko pro volný čas dětí a mládeže. Během školního roku zde fungují nejrůznější kroužky v oblasti hudební, výtvarné, dramatické a mediální výchovy, sportu, cizích jazyků a dalších výukových programů. Nejen pro děti a mládež nabízí SVČ pobytové, víkendové a prázdninové akce.

Zřizovatel:

Arcibiskupství olomoucké
Wurmova 9, 771 01 Olomouc

Ubytování:

Domov mládeže v budově školy (stejná adresa)

Počet pedagogů:

22 stálých pedagogů / 0 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

137 / 6