banner sekce
Sekce

Školství

Středisko volného času Narnie

Kód v katalogu:

8.11

Adresa:

Cyrila Metoděje 390, Liberec 11, 460 01

Kontakt:

Tel.: 481 120 762
E-mail.: info@svc-narnie.cz
Www: http://www.svc-narnie.cz

IČ:

71342290

Číslo účtu:

2300299920/2010

Ředitel:

Mgr. Jakub Pabián E-mail.: info@svc-narnie.cz

Pobočka:

Jednota bratrská, Boženy Němcové 54/9, 460 01 Liberec 5

Kategorie zařízení:

Církevní školy ostatních zřizovatelů

Typ:

středisko volného času

Rok zahájení provozu:

2012

Spirituál / duchovní služba:

Jan Morávek; moravek@jbruzodol.cz

Charakteristika zařízení:

Poskytujeme pravidelné zájmové vzdělávání v kroužcích a klubech nejrůznějšího zaměření, pořádáme pobytové akce o prázdninách i během školního roku a organizujeme příležitostné akce ve spolupráci s Křesťanskou základní a mateřskou školou J. A. Komenského a Jednotou bratrskou Růžodol pro místní komunitu rodin a přátel.

Zřizovatel:

Jednota bratrská
Boženy Němcové 54/9, 460 01 Liberec

Počet pedagogů:

5 stálých pedagogů / 30 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

0 / 0

Počet studentů ve středisku volného času / Počet kroužků:

300 / 30